Tālākizglītības nodaļas plāns VLT aktivitātēm `Semināru un apmācību organizēšana visos Latvijas rajonos`

23.09.2009.

Nr.p.k.


Apmācību kursa nosaukums


Īss kursa apraksts


Norises vieta un laiks, konatktpersona


Plānotais apjoms


Kursu skaits


Stundu skaits


Cilvēku skaits


Cilvēkstundu skaits


1.


„Viens solis no ražošanas mājās līdz tirgum”


Divu dienu kurss, kura ietvaros tiks izskaidroti pamatprincipi mājas apstākļos ražotās produkcijas prasībām, lai piedalītos tiešajā tirdzniecībā. Papildus tiek plānoti mācību izbraucieni uz praktizējošām saimniecībām. Akcents tiek likts uz piena produktu, gaļas produktu un dārzeņu ražošanu


Jēkabpils


(22.10.2009)


Balvi


(12.11.2009)


I.Kalnītis 29175921


16


20


320


2


2.


Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība laukos


Vienas dienas apmācību programma, kur plānots pieaicināt speciālistus no LIAA un LAD un citām institūcijām, lai apkopotu visu pieejamo atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai, piemēram, „ideju kauss 2009” u.tt Papildus īsa juridiskā lekcija kā uzsākt uzņēmuma dokumentācijas sagatavošanu


Ozolnieki


(10.11.2009)


Kuldīga,


(17.11.2009)


R. Biedrītis 26152966


8


20


240


2


3.


Lauku jauniešu motivēšanas programma uzņēmējdarbības uzsākšanai un jaunu ideju ģenerēšanai Lauku teritorijās


Sadarbībā ar Lauku profesionālās orientācijas skolām piedāvāt jauniešiem apkopojumu par iespējām uzsākt uzņēmējdarbību, kā arī izmantot NVO sektora piedāvātas aktivitātes dažādos projektos veicinot jauniešu ieinteresētību attīstīt savu lauku teritoriju un atrast nodarbinātības iespējas


Latgale (Jaunaglonas arodvidusskola,


(16.10.2009)


Zemgale (Saulaine profesionālā vidusskola ( 08.10.2009)


Kurzeme – Skrundas profesionālā vidusskola


(20.10.2008)


A. Kursītis – 26400224


8


30


240


3


4.


Saimnieko „zaļi” – bioloģiskās saimniekošanas aktualitātes


Semināra mērķis ir sniegt aktuālo informāciju interesentiem, kas vēlas veiksmīgi turpināt uzsākto bioloģisko saimniekošanu vai uzlabot līdzšinējo darbību. Seminārs noris divas dienas. Pirmajā dienā tiks sniegtas teorētiskas zināšanas par likumdošanu, kas ir saistoša tiem, kas vēlas nodarboties ar bioloģisko lauksaimniecību. Otrajā semināra dienā notiks praktiskas apmācības bioloģiskajās saimniecībās, kurās būs iespēja redzēt praktiski strādājošas dažādu nozaru saimniecības, izvērtēt to darbības principus un kooperācijas iespējas. Pieredzes apmaiņas brauciena laikā būs iespēja apskatīt arī veselības saimniecības, kas ir cieši saistītas ar bioloģisko saimniekošanu.


Latgale, Krāslava, Skolas iela 9


(14.-15.10.2009)


Vidzeme, Priekuļi, Dārza iela 12


(21.-22.10.2009)


J. Sūna 22018942


16


15


240


2


Kopā cilvēkstundas


2320

Pēdējās izmaiņas: 23.09.2009.