IELŪGUMS – Latvijas Tautas sporta asociācija (LTSA) rīko Eiropas Strādājošo čempionātu boulingā š. g. 1.-3. oktobrī, Rīgā

01.10.2009.

Eiropas Strādājošo sporta federācijas (EFCS) čempionāts boulingā
Rīga, 2009. gada 1. – 3. oktobris
Zelta Boulinga Centrs
Rīgā, Uzvaras bulvārī 2/4


Sports ir augošs ekonomisks un sociāls fenomens, kas ievērojami veicina cilvēka  attīstību, pilnveidošanos, uzlabo cilvēka dzīves kvalitāti, kā arī popularizē tādas nozīmīgas vērtības kā komandas gars, solidaritāte, iecietība, godīga spēle un sekmē iedzīvotāju aktīvu līdzdalību sabiedriskās norisēs, proti, aktīvu pilsoniskumu.


Sporta kustībai kā veselības veicinātājai ar fiziskām aktivitātēm ir lielāka ietekme nekā jebkurai citai sociālai kustībai. Sports un fiziskās aktivitātes ne tikai uzlabo iedzīvotāju veselību, bet arī izglīto, turklāt tam ir liela nozīme sociālajā un kultūras dzīvē, kā arī atpūtā. Sporta nozīme var stiprināt arī ārējo sakarus. Veicot konkrētus pasākumus, sports un fiziskās aktivitātes var kļūt par līdzekli, ar ko veicināt izglītību, veselību un starpkultūru dialogu.


Ņemot vērā minēto, Latvijas Tautas sporta asociācija (LTSA) rīko Eiropas Strādājošo čempionātu boulingā š. g. 1.-3. oktobrī, Rīgā.


Čempionāta norises vieta: „Zelta Boulinga centrā”, Uzvaras bulvārī 2/4, Rīgā.


Dalības maksa – 25,- Ls no personas (cenā ietilpst: trīs dienu čempionāts, atklāšanas un noslēguma ceremonijas).
LTSA aicina arī Jūsu uzņēmumu piedalīties Eiropas Strādājošo čempionātā.


Pieteikšanās līdz š.g. 28. septembrim pa e-pastu: ltsa@riga.lv vai faksu 67 21 24 07. Sīkāka informācija pa tālruni: 67 22 62 15 vai www.sportsvisiem.lv.


Pieteikuma forma (PDF)


Patiesā cieņā,
LTSA Ģenerālsekretāre
Gaļina Gorbatenkova


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.