Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanu stāstīs visā Latvijā

14.09.2009.

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra, Latvijas Lielo pilsētu asociācija sadarbībā ar Ekonomikas ministriju organizē informatīvu semināru ciklu par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju. Plānots, ka semināri līdz gada beigām tiks organizēti visās republikas nozīmes pilsētās. 


Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras direktors Valdis Blome stāsta: „Semināru mērķis ir aktivizēt privātos un pašvaldību apsaimniekošanas uzņēmumu iesaistīšanos daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas procesā. Mēs vēlamies caur šiem uzņēmumiem uzrunāt dzīvokļu īpašniekus, vēstot par Eiropas Savienības (ES) fonu piedāvāto iespēju – uzlabot māju tehnisko stāvokli un siltumnoturību, piesaistot 50 % līdzfinansējuma.”  


Semināru mērķauditorija ir apsaimniekošanas uzņēmumi, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākie, dzīvokļu īpašnieku korporatīvās biedrības, būvniecības uzņēmumi, dzīvokļu īpašnieki un būvniecības uzņēmumi.


Pasākuma laikā klātesošie tiks informēti par ES aktivitāti „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, ēku siltināšanas ieguvumiem un to, kas jāņem vērā projekta īstenošanas laikā – no būvniecības darbu veikšanas aspekta. Dalībai semināros tiks pieaicināti daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāji, kuri jau ir veikuši renovācijas darbus savā pārvaldījumā esošajās mājās.


Semināros kā lektori piedalīsies Ekonomikas ministrijas un Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras darbinieki.


„Esam patiesi gandarīti par šo iniciatīvu, jo tajos brīžos, kad tiek ieviesti dažādi jauninājumi un tiek veiktas dažādas izmaiņas, pats būtiskākais ir iedzīvotāju informēšana un sapratnes veidošana par paredzamajiem rezultātiem, ieguvumiem. Latvijas lielajās pilsētās dzīvo 52% no visiem valsts iedzīvotājiem, līdz ar to ir īpaši svarīgi un atbalstāmi, ka tieši lielajās pilsētās notiek aktivitātes, kas veicina sabiedrības informētību par energoefektivitātes jautājumiem”, atzīst LLPA izpilddirektors Jānis Kalviņš.


Plānots, ka semināri notiks 9 republikas pilsētās – Jūrmalā, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī, Rīgā, Rēzeknē, Daugavpilī, Jēkabpilī un Valmierā. Pirmais seminārs notiks jau š.g. 16.septembrī Jūrmalā.


Par aktivitāti


Eiropas Savienības aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” aktivitātes mērķis ir paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu. Sākotnējais aktivitātes īstenošanai piešķirtais finansējums ir 16 634 764,16 lati. Kopumā četrās atlases kārtās iesniegts 71 projektu pieteikums. Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra ir apstiprinājusi 26 projektu pieteikumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai, kuri tika iesniegti pirmajās divās atlases kārtās. Aģentūra ir noslēgusi deviņus līgumus ar piecām pilnvarotajām personām.


Sīkāku informāciju par aktivitāti var atrast http://esfondi.bema.gov.lv .


Informāciju sagatavoja
Inese Bērziņa
Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra
Dagnija Dižbite
LLPA mediju attiecību konsultante

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.