EM: Daudzdzīvokļu māju siltināšanā jādod lielāks atbalsts mājām ar maznodrošinātām personām

15.09.2009.

Ministru kabineta sēdē šodien, 15.septembrī, tika apstiprināti Ekonomikas ministrijas sagatavotie grozījumi 2009.gada 10.februāra MK noteikumos Nr.138 aktivitātei „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”.


Līdz šim daudzdzīvokļu māju siltināšanas pasākumiem tika sniegts ES līdzfinansējums 50% apmērā no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, nepārsniedzot 35 latus uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru. Grozījumi paredz palielināt maksimāli pieļaujamo finansējuma intensitāti par 10 procentpunktiem – t.i. līdz 60%, ja vismaz 10% no daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir noteikts maznodrošinātā statuss.
Ekonomikas ministrija uzskata, ka pašreizējā ekonomiskajā situācijā un tuvojoties jaunajai apkures sezonai ir būtiski sniegt lielāku atbalstu tām daudzdzīvokļu mājām, kurās dzīvo maznodrošinātas personas, tādējādi samazinot ne tikai šo personu, bet visu dzīvokļu īpašnieku izdevumus par apkuri.


Tāpat šodien tika atbalstīts EM priekšlikums projektu iesniegumu atlases astoto kārtu organizēt par visu aktivitātei pieejamo un iepriekšējās kārtās neizmantoto finansējumu. Ja līdz šim noteiktajās 7 projektu iesniegumu atlases kārtās netiks noslēgti līgumi par visu aktivitātei pieejamo finan¬sējumu, Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra izsludinās astoto projektu iesniegumu atlases kārtu par visu atlikušo finansējumu. Atgādinām, ka 7.projektu iesniegumu atlase skārta noslēdzas šī gada 20.novembrī.


Vienlaikus līdz ar grozījumiem MK noteikumos tiek precizēts līdzfinansējuma avots – saskaņā ar valdības š.g. 8.septembra lēmumu, daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumiem pieejamais līdzfinansējums (50% vai 60% apmērā) turpmāk tiks nodrošināts tikai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.Papildinformācija par aktivitāti:
Eiropas Savienības aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” aktivitātes mērķis ir paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu.
Šobrīd kopumā četrās atlases kārtās iesniegts 71 projektu pieteikums. Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra ir apstiprinājusi 26 projektu pieteikumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai, kuri tika iesniegti pirmajās divās atlases kārtās. Aģentūra ir noslēgusi deviņus līgumus ar piecām pilnvarotajām personām.
Papildus informācija par aktivitāti: http://esfondi.bema.gov.lv/aktivitates/akt_6.html.Evita Urpena
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.