„Līgumu profilakses mēnesī” aicinās iedzīvotājus pārbaudīt savus patērētāju līgumus un pievērst uzmanību netaisnīgiem līguma noteikumiem

16.09.2009.

Latvijas iedzīvotāji nepārzina savus patērētāja līgumus – 20% iedzīvotāju pat aptuveni nespēj nosaukt, cik patērētāja līgumu viņiem ir, bet liela daļa apgalvo, ka viņiem šādu līgumu nav vispār (22%). Tā liecina kampaņas „Runā droši! Tās ir Tavas patērētāja tiesības Eiropas Savienībā” pasūtītās aptaujas  rezultāti.


Lai mudinātu patērētājus pievērst lielāku uzmanību līgumiem un lai palīdzētu patērētājiem izvairīties no netaisnīgiem līguma noteikumiem, kampaņas „Runā droši!”  ietvaros tiek pasludināts „Līgumu profilakses mēnesis”. Iedzīvotāji aicināti pārbaudīt, kādi līgumi viņiem ir un kas tajos rakstīts, kā arī neskaidrību gadījumā izmantot ES apmaksātas jurista konsultācijas.


Aptauja liecina, ka vienam Latvijas iedzīvotājam vienlaicīgi ir 6 – 7 spēkā esoši patērētāja līgumi, visizplatītākie ir elektronisko sakaru pakalpojumu līgumi, līgumi par finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu, apsaimniekošanas līgumi. 


 „Līgumos ir ietverta vienošanās par cilvēkam ļoti nozīmīgām lietām, kā mājoklis, kredīts, apdrošināšana. Noteikumiem cilvēki vairumā gadījumu pievērš vērību tikai strīdu vai domstarpību gadījumā,” saka Sanita Gertmane, Eiropas Savienības kampaņas „Runā droši!” pārstāve Latvijā. „Mēs aicinām cilvēkus uzmanīgi izpētīt līgumus jau pirms to noslēgšanas, sevišķu uzmanību pievēršot līguma nosacījumiem, kas ir rakstīti sīkā drukā, kā arī nesamierināties ar netaisnīgiem nosacījumiem jau noslēgtos līgumos. Latvijas un Eiropas likumdošana labi aizsargā patērētāju, cilvēkiem jāzina, ka, piemēram, netaisnīgs līguma noteikums nav spēkā, pat ja tāds ir iekļauts jau parakstītā līgumā,” piebilst S. Gertmane.


Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC) par līgumiem šogad saņemtas vairāk kā 400 sūdzības, kas ir uz pusi vairāk nekā pērn, un pieņemti vairāk kā 20 lēmumi par netaisnīgu līgumu noteikumiem. PTAC direktore B.Vītoliņa uzsver netaisnīgu līgumu noteikumu sakarā pieņemto lēmumu specifiku: „Ja PTAC ir vienu reizi izskatījis konkrētu līgumu, piemēram, ar satelīttelevīzijas pakalpojumu sniedzēju, un pieņēmis lēmumu, tad šis lēmums attiecas arī uz visiem citiem tādiem pašiem līgumiem. Piemēram, PTAC ir lēmis, ka konkrēta interneta operatora piemērotie līgumsodi ir nesamērīgi augsti, tad citi šī operatora klienti uz šī lēmuma pamata var apstrīdēt līgumsodu, un viņiem vairs nav jāvēršas PTAC ar sūdzību. Tāpat visi PTAC izdotie lēmumi pieejami PTAC mājas lapā www.ptac.gov.lv, sadaļā „Lēmumi””.


Dace Grinberga, sniedzot Eiropas Savienības apmaksātas konsultācijas iedzīvotājiem, ir novērojusi, ka problemātiskākie Latvijā ir īres līgumi, banku un līzinga pakalpojumu līgumi, zemes nomas līgumi. Viņa praksē ir novērojusi, ka cilvēki visbiežāk neizlasa visu līgumu, tāpēc juriste iesaka noteikti pārbaudīt vismaz šādus nozīmīgākos punktus:
– Priekšmets – par ko ir līgums;
– Cena – cik tas maksā;
– Termiņi – kad ir jāmaksā, kādā laika posmā līgums tiek izpildīts;
– Sankcijas – kas notiek, ja, piemēram, nesamaksā laikā vai neizpilda jebkuru no līguma punktiem;
– Kvalitāte – kādas ir iespējas, ja pakalpojums/prece nav kvalitatīva, vai netiek nodrošināti vispār.


D.Grinberga iesaka pirms līguma parakstīšanas iedot to izlasīt kādam no malas, kas nav ieinteresēts līguma noslēgšanā un spētu būt objektīvs. D.Grinberga sniedz konsultācijas divas reizes mēnesī , uz tām var pieteikties, zvanot pa tālruni 67085400.


Lielbritānijas „Office of Fair Trading” eksperts Džeisons Frīmens (Jason Freeman) uzsver ka ”Eiropas Savienībā ir likumdošanas normas, kas vēršas pret netaisnīgiem līguma noteikumiem, un to mērķis ir šādus netaisnīgus līgumus vispār izskaust. Likums pieprasa, lai tirgotāji neiedzīvotos uz patērētāju pieredzes trūkuma vai nezināšanas rēķina, vai tāpēc, ka patērētājs nav bijis spējīgs cīnīties pret netaisnīgu līguma noteikumu. Likums paredz, ka visiem līgumiem jābūt patērētājam viegli saprotamiem, līgumā skaidri jānorāda, kādas ir patērētāja  tiesības un pienākumi, kā arī līgumos nedrīkst būt tādas normas, kas patērētāju nostāda nevienlīdzīgā situācijā ar tirgotāju. Noteikumi, kuri var tikt uzskatīti par netaisnīgiem ir vairāki, piemēram, tādi, kas liek patērētājam maksāt pārlieku lielu līgumsodu, tādi noteikumi, kas ļauj tirgotājam manīt līguma nosacījumus bez pietiekama pamatojuma, vai arī tādi noteikumi, ar kuriem patērētājam nav bijusi iespēja iepazīties. Anglijas Office of Fair Trading jau gadiem cīnās par to, lai līgumos nebūtu netaisnīgi noteikumi. Nesen birojs ir iejaucies tādos gadījumos, kad no patērētāja tika iekasēta neplānota maksa par bankas overdrafta izmantošanu, netaisnīgas soda sankcijas sporta zāles līgumos un citos gadījumos. Ir svarīgi sadarboties starp dažādām Eiropas Savienības valstīm, izskaužot netaisnīgus līguma noteikumus, lai cilvēki var droši iepirkties un izmantot pakalpojumus visā Eiropā un sāktos godīga biznesa uzvaras gājiens.”  


 


Pielikumā:
1. Eiropas Savienības apmaksāto jurista konsultāciju iedzīvotājiem datumi un laiki līdz gada beigām,
2. Pētījuma „Patērētāju līgumi” rezultātu kopsavilkums,
3. Kampaņas „Runā droši” faktu lapa „Netaisnīgi līguma noteikumi”.Uzzini vairāk par netaisnīgiem līguma noteikumiem un savām patērētāja tiesībām Eiropas Savienībā:  http://www.pateretajiem.lv/lv/informacija-pateretajiem/netaisnigi-liguma-nosacijumi/


Papildu informācijai:
Ilona Zacmane,
Komunikāciju aģentūra/Edelman Affiliate,
Tālr. 67201460; 29277444,
e-pasts: ilona.zacmane@ka.lv


Pielikums nr.1


Eiropas Savienības apmaksāto jurista konsultāciju iedzīvotājiem datumi un laiki līdz gada beigām. Uz konsultācijām var pieteikties, iepriekš zvanot pa tālruni 67085400.


Oktobris:
1.oktobris – 9:00 – 12:00
15.oktobris – 15:00 – 18:00
29.oktobris – 14:00 – 18:00
 
Novembris:
5.novembris – 9:00 – 12:00
26 .novembris – 14:00 – 17:00
 
Decembris:
3.decembris – 14:00 -17:00
17.decembris – 9:00 – 12:00


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.