Informācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem maģistrālo gāzesvadu un to objektu aizsargjoslās un par rīcību maģistrālā gāzesvada avārijas gadījumā veicamajiem aizsardzības pasākumiem

17.09.2009.

Informācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem maģistrālo gāzesvadu un to objektu aizsargjoslās un par rīcību maģistrālā gāzesvada avārijas gadījumā veicamajiem aizsardzības pasākumiem (PDF, skenēts materiāls)


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.