Projekta `Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Preiļu 2.vidusskolā` realizācija

17.09.2009.

   


Noslēgušies projekta Nr. 3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/098 „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Preiļu 2.vidusskolā” ietvaros paredzētie 4 prioritāro priekšmetu mācību kabinetu renovācijas darbi (pielāgošana tehnoloģiju un mācību aprīkojuma uzstādīšanai un ekspluatācijai) un nepieciešamo mēbeļu iegāde un uzstādīšana. Visi darbi tika pabeigti līdz mācību gada sākumam, un Preiļu 2. vidusskolas skolēni un pedagogi varēja uzsākt mācības rekonstruētos dabaszinātņu kabinetos ar jaunām un modernām mēbelēm.


Rekonstrukcijas darbus veica SIA „Apola – D”. Būvdarbu līguma summa sastādīja 14 291,80 Ls. Par mēbeļu izgatavošanu un uzstādīšanu Preiļu 2. vidusskolas dabas zinību klasēs tika noslēgts līgums ar SIA „MKLA”. Līguma summa 9 662,58 Ls.


Projekta ietvaros vēl paredzēta nepieciešamo iekārtu, piederumu, aprīkojuma, programmatūras, tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana. Projektu plānots pabeigt līdz 2010. gada 31. maijam.


Sanita Meļko,
projekta vadītāja
65322766,
Sanita.melko@preili.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.