Preiļu NVO centrs realizē projektu `Biedrības `Preiļu NVO centrs` pakalpojumu un aktivitāšu popularizēšana iedzīvotāju vidū`

17.09.2009.

Šā gada vasarā biedrība „Preiļu NVO centrs” realizēja projektu „Biedrības „Preiļu NVO centrs” pakalpojumu un aktivitāšu popularizēšana iedzīvotāju vidū” mazo grantu programmā. „Sabiedrība ar tendenci”, ko finansēja KNHM fonds (Nīderlande) un administrēja biedrība „Preiļu rajona partnerība”. Līdzfinansējumu 50 % apmērā nodrošināja Preiļu novada dome.


Projekta mērķis – biedrības ”Preiļu NVO centrs” darbības un aktivitāšu popularizēšana rajona iedzīvotāju vidū, tādējādi veicinot iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajos procesos un pilsoniskas sabiedrības veidošanos Preiļu rajonā.


Projekta ietvaros tika izstrādāts informatīvs buklets un noorganizēts biedrības mājas lapas atvēršanas pasākums.


Biedrība „Preiļu NVO centrs” uzsāka savu darbību 1997. gadā kā sabiedrisko organizāciju apvienība (SOA) „Preiļu NVO atbalsta centrs”, ko dibināja piecas nevalstiskas organizācijas, bet pašreiz tajā ir apvienojušās piecpadsmit dalīborganizācijas gan no Preiļu novada, gan rajona.


Organizācija, nepārtraukti darbojoties, attīsta trīs dažādus rajona iedzīvotājiem būtiskus darbības virzienus:
• Nevalstiskā sektora kapacitātes stiprināšana
• Projektu izstrāde un vadība
• Mūžizglītības attīstība


Divpadsmit gadu darbības laikā organizācijai ir izveidojusies noteikta un stabila pieredze iedzīvotāju aktivizēšanā, bezmaksas semināru, apmācību un kursu organizēšanā, konsultēšanā par juridiskiem un grāmatvedības jautājumiem, kā arī  sadarbība ar rajona organizācijām. Konsultējot iedzīvotājus un iniciatīvas grupas visā Preiļu rajonā, NVO centrs veicina iniciatīvu grupas reģistrēt savu darbību un kļūt par juridiskām personām, lai tās spētu piesaistīt reālu finansējumu no fondiem, piedaloties projektu konkursos, tā dodot iespēju organizācijām attīstīties un darboties ilgtermiņā, kā arī attīstītu vidi sev apkārt un paaugstinātu savas dzīves kvalitāti. Biedrība „Preiļu NVO centrs” aktīvi iesaistās pilsoniskas sabiedrības stiprināšanas procesos, uzsverot, ka  jāattīstīta un jāveido pilsoniska sabiedrība  tādā līmenī, kurā iedzīvotājiem nebūtu nekādu šķēršļu sadarboties savu un sabiedrībai aktuālu  jautājumu risināšanā, kā arī veicinātu arvien lielāka iedzīvotāju skaita iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā sociālajā, politiskajā, kultūras un ekonomiskajā jomā, lai nemazinātu paši savu brīvību un neļautu citiem izlemt savā vietā un savās interesēs.


Kopš 2007. gada 12. aprīļa Preiļu NVO centrs ir LR izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāde, bet ar pieaugušo izglītības kursu organizēšanu nodarbojas jau no 2001. gada.
Vajadzība pēc izglītošanās un jaunu iemaņu iegūšanas, mainot savu esošo darba profilu, tikai pieaugs un ir ļoti svarīgi, lai iedzīvotāji ir informēti par iespējām mācīties un gūt jaunu pieredzi.


Lai pilnveidotu organizācijas darbību un labumu no organizācijas darbības gūtu arvien vairāk interesentu, tika izstrādāta organizācijas interneta mājas lapa www.preilunvo.lv, kurā tiek sniegta aktuāla informācija gan nevalstiskajam sektoram, gan vietējām iniciatīvu grupām, gan jebkuram iedzīvotājam, tādējādi viņus informējot par projektu iespējām, fondu darbību, sadarbības partneriem, likumdošanu, piedāvātajiem neformālās izglītības kursiem un citiem jaunumiem.


Lai mājas lapai un informācijai, kas tajā atrodama, būtu pielietojums, ir jāveic informatīvs darbs, lai potenciālie tās izmantotāji uzzinātu, ka mājas lapa darbojas viņu interesēs.


Projekta ietvaros 17. augustā Preiļu NVO centrā notika mājas lapas atvēršanas pasākums, kurā piedalījās 40 dažādu NVO pārstāvji, sadarbības partneri un citi interesenti.


Projekta ietvaros tapuši arī 1500 informatīvie bukleti, kuri tiek izplatīti iedzīvotājiem semināru un kursu laikā, kā arī organizējot informatīvos seminārus lauku pašvaldībās.


Latvijai vajadzīgi izglītoti cilvēki!


Ineta Liepniece,
projekta koordinatore

Pēdējās izmaiņas: 17.09.2009.