Latvijas Tautas sporta asociācija organizē Ziemas čempionātu

17.09.2009.

Latvijas Tautas Sporta Asociācijas XIV Ziemas sporta spēļu čempionāta un LTSA kausa izcīņas NOLIKUMA PROJEKTS


Mērķis:
• veselīga dzīvesveida popularizēšana;
• strādājošo sporta aktivitāšu atbalstīšana;
• labāko Latvijas Tautas Sporta Asociācijas (LTSA) sporta spēļu komandu noteikšana:
– basketbolā (jauktajām, vīriešu, sieviešu komandām);
– minifutbolā (vīriešu komandām);
– volejbolā (jauktajām, sieviešu, vīriešu ( -40 ) komandām, veterānu komandām  40+, 45+,50 utt.);


Vadība: sacensības vada un organizē LTSA.


Vieta un laiks:
• LTSA čempionāts notiek laikā no 2009. gada oktobra  līdz 2010. gada martam ar sabraukuma spēlēm. Sacensības tiek organizētas dažādās Latvijas vietās atkarībā no pieteikto komandu piederības pilsētai, rajonam, reģionam.
• LTSA kausa izcīņa – 2010. gada aprīlis – maijs.
• Sacensības notiek saskaņā ar LTSA valdes sēdē apstiprinātu Nolikumu un kalendāru, kurš iepriekš ir apspriests pārstāvju sanāksmē.


Dalībnieki: sacensībās piedalās LTSA dalīborganizāciju pieteiktās komandas attiecīgajos sporta veidos.


Dalības maksa: tiek noteikta pārstāvju sanāksmē, atkarībā no komandu skaita un izspēles sistēmas attiecīgajos sporta veidos.


Iepriekšējos pieteikumus, priekšlikumus un ierosinājumus gaidām līdz š.g. 7. oktobrim.


Pārstāvju sanāksme: š.g. 8. oktobrī LTSA birojā plkst.13.00 – futbols plkst.14.00 – basketbols, plkst.15.00 – volejbols
                      
Adrese: LTSA
Vaļņu ielā 32, Rīga LV-1050
tel. – 67226215,  29412801
fakss: – 67212407
e-mail: –
ltsa@riga.lv
www.sportsvisiem.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 17.09.2009.