Preiļu novadā iesākta nodarbinātības pasākuma īstenošana Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros

16.09.2009.

2009. gada 15. septembrī Preiļu novada dome parakstīja līgumu ar NVA Preiļu filiāli par aktīvā nodarbinātības pasākuma “Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība” īstenošanu.


Nodarbinātības pasākuma ietvaros pašvaldība nodrošinās Nodarbinātības valsts aģentūras Preiļu filiāles norīkoto bezdarbnieku apmācību praktisko fiziskā darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidotās darba praktizēšanas vietās. Uzsākot darba praktizēšanu, tiks norīkoti darba praktizēšanas vadītāji, kas bezdarbniekiem palīdzēs nostiprināt darba iemaņas un zināšanas, kā arī veiks darba praktizēšanas uzraudzību.


Pasākums ilgst no 2009. gada 15. septembra līdz 2010. gada 31.decembrim, un tas ir sadalīts trīs periodos. Darbs tiks iesākts 21. septembrī.


Septembrī tiks izveidotas 54 darba vietas, oktobrī piesummēsies vēl 10 darba vietas, bet novembrī būs iespēja pasākumā iesaistīties vēl 16 bezdarbniekiem. Pirmajā pasākuma periodā – līdz šī gada beigām – būs iesaistīti 80 bezdarbnieki. Tas aptvers visu Preiļu novadu – Preiļu pilsētu, Preiļu, Aizkalnes, Saunas un Pelēču pagastu iedzīvotājus, kuri būs izrādījuši vēlmi strādāt programmā.


Otrā perioda sākumā – 2010. gada martā tiks radītas vēl 33 darba vietas, bet trešajā periodā paredzēts papildus nodrošināt 54 darba vietas.


Darba praktizēšanas vietas tiek izveidotas uz sešu mēnešu periodu, bet vienam dalībniekam nodarbinātības periods noteikts no divām nedēļām līdz sešiem mēnešiem viena gada laikā. Visa projekta darbības laikā Preiļu novadā paredzētas 167 darba praktizēšanas vietas.


Nodarbinātības pasākums tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” Nr.1DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001/ ietvaros.


Ineta Liepniece,
pasākuma darba organizatore Preiļu novadā


Pēdējās izmaiņas: 16.09.2009.