Noslēgts līgums par pansijas un Krīzes centra izveidi Preiļu novadā

14.09.2009.

Parakstīts trīspusējs būvdarbu līgums starp Preiļu novada domi kā finansētāju, SIA „Preiļu saimnieks” kā pasūtītāju un SIA “Lata CMD” kā būvdarbu izpildītāju par Preiļu novada Preiļu pagasta kultūras nama energoefektivitātes uzlabošanu un Preiļu novada pansijas izveidošanu. Pansijas telpās – ēkas trešajā stāvā – ir paredzēts izveidot arī Krīzes centru Preiļu novadā.


SIA “Lata CMD” veiks Preiļu novada domei piederošās ēkas, kas atrodas Preiļu pagasta Līčos, Jaunatnes ielā 1, rekonstrukciju saskaņā ar Valsts investīciju un Eiropas Savienības atbalstīto projektu „Preiļu novada Preiļu pagasta kultūras nama energoefektivitātes uzlabošana un Preiļu novada pansijas izveidošana”.


Līguma pirmās kārtas būvdarbu izpildes termiņš ir 2009. gada 15. decembris, otrās kārtas būvdarbus paredzēts veikt līdz 2010. gada 30. septembrim, bet trešā kārta varētu noslēgties nākošā gada 15. decembrī.


Būvdarbu kopējā līgumcena ir 470 193,48 lati ar PVN 21%, tai skaitā 1. kārtas būvdarbiem paredzēs 142 718,71 lati kopā ar PVN, otrās kārtas līguma summa ir 216 783,49 lati ar PVN, trešajai kārtai atvēlēti 110 691,28 lati ar PVN.


Preiļu novada Preiļu pagasta kultūras nama energoefektivitātes uzlabošanas un pansijas izveidošanas būvdarbi tiek finansēti no Valsts investīciju projekta līdzekļiem. Krīzes centra izveide Preiļu novada pansijā tiek finansēta no ERAF projekta līdzekļiem. Preiļu novada domes līdzfinansējums pansijas izveidošanai ir 9%, Krīzes centra būvdarbiem – 30%.


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 14.09.2009.