Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” projekta “Kustīgs un vesels” ietvaros rīko konkursu

10.09.2009.

Projekta „Kustīgs un vesels” KONKURSA NOLIKUMS


Pieteikuma veidlapa (PDF)


1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Konkursu projekta „Kustīgs un vesels” ietvaros rīko biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (turpmāk – DNVOAC). Projektu līdzfinansē Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā.
1.2. Projekta virsmērķis – veicināt Latgales reģiona sociāla riska jauniešu, kas atrodas ilglaicīgas sociālās aprūpes institūcijās, izpratni par veselīga dzīvesveida priekšrocībām un fiziskās aktivitātes ietekmi uz veselību un personības attīstību.


2. Konkursa mērķi:
2.1.  Iesaistīt jauniešus vecumā no 13-18 gadiem no ilglaicīgas sociālās aprūpes institūcijām (patversmēm, internātskolām u.c.) erudīcijas un sporta spēļu sacensībās;
2.2. veicināt sadarbību starp bērnu un jauniešu institūcijām;
2.3. paplašināt mērķgrupas jauniešu zināšanas par Ziemeļvalstīm;
2.4. iesaistīt mērķgrupas jauniešus kādā no 6 apmācību semināriem Latgales reģionā par veselīgu dzīvesveidu, kaitīgiem ieradumiem un atkarībām.


3. Konkursa dalībnieki:
Latgales reģiona jaunieši vecumā no 13 līdz 18 gadiem no ilglaicīgas sociālās aprūpes institūcijām (patversmēm, internātskolām, speciālās izglītības iestādēm u.c.). Apmācībās piedalās visi interesenti. Konkursa komandu veido 10 dalībnieki – 8 jaunieši un 2 skolotāji.


4. Konkursa rīkošanas pamatprincipi:
Konkurss ir atklāts. Tā norises kārtību nosaka biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs.”


5. Pieteikšanās kārtība:
5.1. Komandas aizpilda pieteikuma anketu (piel. nr.1) un nosūta biedrībai DNVOAC uz e-pastu inese_z08@inbox.lv un pa pastu: Parādes iela 1-314, Daugavpils, LV-5401. Pieteikuma anketai klāt jāpievieno iestādes vadītāja apstiprinājums dalībai konkursā;
5.2. Pieteikšanās līdz 2009.gada 21.septembrim;
5.3. Pieteikuma veidlapa ir pieejama DNVOAC mājas lapā www.nvoc.lv;
5.4. Pēc pieteikumu izvērtēšanas DNVOAC atlasīs vismaz 10 komandas no Latgales reģiona un izsūtīs apstiprinājuma vēstules dalībai konkursā.


6. Konkursa dalībnieku erudīcijas un sporta spēles:
Pēc apmācībām tiks organizētas erudīcijas un sporta spēles, kuras tiks vērtētas šādās pozīcijās:
6.1. patstāvīgi apgūtās zināšanas par Ziemeļvalstīm;
6.2. sportiskā sagatavotība (dažādas sporta aktivitātes);
6.3. zināšanas par veselīgu dzīvesveidu.


7. Konkursa vērtēšanas kārtība un balvas:
7.1. Konkursu izvērtē projektā iesaistīto organizāciju vērtēšanas komisija;
7.2.Vērtēšanas komisija dod vērtējumu punktos trīs kategorijās:
7.2.1. zināšanas par Ziemeļvalstīm;
7.2.2. sporta aktivitātes;
7.2.3. zināšanas par veselīgu dzīvesveidu.
7.3. Uzvarētājs tiek noteikts pēc lielākās punktu summas;
7.4. Vienāda punktu skaita gadījumā uzvarētāju nosaka, uzdodot papildjautājumus par Ziemeļvalstīm un veselīgu dzīvesveidu;
 7.5. Konkursa rezultāti tiek apkopoti un to noslēgumā paziņo uzvarētājkomandu;
 7.6. Visas komandas saņem veicināšanas balvas no Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā. Uzvarētājkomanda iegūst balvā braucienu uz Stokholmu, kurš tiek nodrošināts sadarbībā ar A/S „Tallink Latvija”.


8. Informācija par projekta konkursu un uzvarētājiem.
Informācija tiks izvietota Latgales reģiona portālā www.latgale.lv, www.nvoc.lv, kā arī Latgales reģiona pašvaldību mājas lapās. Projekta norises galvenās aktivitātes tiks atspoguļotas arī vietējos un reģionālajos plašsaziņas līdzekļos.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.