Budžeta ieņēmumi 2009.gada astoņos mēnešos

10.09.2009.


LATGALES REĢIONĀLĀ IESTĀDE
Reģ. Nr.90000667553, Rīgas iela 4/6, Daugavpils,
LV-5401, tālr. 65406211, fakss 65406335
 e-pasts:
Ingrida.Gerina@lreg.vid.gov.lv; www.vid.gov.lv


2009. gada astoņos mēnešos Valsts ieņēmumu dienesta Latgales reģionālā iestāde valsts kopbudžetā iekasējusi 84,6 miljonus latu  (Preiļu nodaļa – 8,4 milj.Ls). Budžeta ieņēmumu plāns izpildīts par 98,8%, no plānotā nav iekasēts gandrīz miljons latu. Salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgu periodu, iekasēts par 25% jeb 28,4 miljoniem latu mazāk. 


Maksājuma veids

Maksājuma veids


 


2009.g. 8 mēn. (milj.Ls)


2008.g. 8 mēn. (milj.Ls)


VSAOI, t.sk.


54,7


66,7


Preiļu nodaļa


5,6


6,4


IeIN, t.sk.


21,6


32,1


Preiļu nodaļa


2,2


3,0


Nodokļu ieņēmumu samazinājums izskaidrojams ar iekšzemes kopprodukta kritumu,  sarežģīto situāciju uzņēmējdarbībā – uzņēmumu sadarbības partneri naudas līdzekļu trūkuma dēļ nespēj savlaicīgi norēķināties par piegāgātajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem. Rezultātā valsts budžetā maksājumi ienāk novēloti un tikai daļa no aprēķinātā par konkrētu mēnesi.
Latgales reģionālajā iestādē reģistrētajiem nodokļu maksātājiem apgrozījuma apjoms, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, ir samazinājies par 34%, tai skaitā eksporta darījumu apjoms samazinājums ir vēl lielāks – 38%. Liela daļa uzņēmumu ir spiesti samazināt ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas apjomus, atbrīvojot, nosakot nepilnu slodzi vai piešķirot bezalgas atvaļinājumus darbiniekiem. Kopumā nodarbinātības samazināšanās gan privātajā sektorā, gan valsts pārvaldē ļoti negatīvi ietekmē nodokļu maksājumus valsts budžetā.  Savukārt bezdarbnieku skaita pieaugums prasa arvien lielākas izmaksas sociālajos pabalstos.


Ievērojami ir pieaudzis to uzņēmumu un privātpersonu skaits, kas no valsts atprasa pārmaksātos nodokļus. No gada sākuma 1092 maksātāji ir iesnieguši 2303 pieprasījumus  pievienotās vērtības nodokļa (PVN) pārmaksas atmaksai, kas ir par 8% vairāk nekā pērn. Š.g. astoņos mēnešos  nodokļu maksātājiem atmaksāts PVN 13,9 milj.Ls apmērā, tostarp1,3 milj.Ls Preiļu nodaļā reģistrētiem  nodokļu maksātājiem.


Palielinājies arī uzņēmējiem atmaksājamais uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) apjoms, par 2008.gadu sasniedzot 1,8 milj.Ls (Preiļu nodaļā 0,2 milj.Ls), salīdzinājumam 2008.gadā par 2007.gadu UIN atmaksāts 0,8 milj.Ls (Preiļu nodaļā 0,07 milj.Ls). Tas saistīts ar būtiskām uzņēmumu peļņas stāvokļa izmaiņām 2008.gadā. 


Savukārt iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IeIN) š.g. astoņos mēnešos atmaksāts vairāk nekā 50 tūkstošiem iedzīvotāju (Preiļu nodaļā – 4709 personām), atgrieztā summa 3,2 milj.Ls (Preiļu nodaļā gandrīz 314 tūkst.Ls). Salīdzinājumam 2008.gada astoņos mēnešos  atmaksāti 1,9 milj.Ls (Preiļu nodaļā 165 tūkst.Ls 3310 personām).


Ingrīda Geriņa,
VID LRI Birojs
tālr.65406211, fakss 65406335


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.