Vēlreiz par algām „aploksnēs”

08.09.2009.


LATGALES REĢIONĀLĀ IESTĀDE
Reģ. Nr.90000667553, Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401,
tālr. 65406211, fakss 65406335
e-pasts:
Ingrida.Gerina@lreg.vid.gov.lv; www.vid.gov.lv


Saskaņā ar  LR likumdošanu katram darba ņēmējam no saviem ienākumiem ir jāmaksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 9% apmērā un iedzīvotāju ienākuma nodoklis 23% apmērā. Darba devējs šos maksājumus ietur no darba ņēmēja darba algas un iemaksā budžetā. Darba devējs papildus aprēķina no darbinieka ienākumiem valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 24.09% apmērā un no saviem līdzekļiem iemaksā budžetā.


Saņemot algu „aploksnē”, zaudē ne tikai valsts budžets, bet arī pats algas saņēmējs – darba ņēmējs. Diemžēl visbiežāk nodokļu maksātājs par to aizdomājas, kad jau nācies izbaudīt “aplokšņu algu” sekas, slimības vai darba zaudējuma gadījumā nesaņemot sociālās garantijas. Tāpēc VID atgādina iedzīvotājiem, no kādām sociālajām garantijām darba ņēmēji atsakās, piekrītot saņemt algu “aploksnē”.


Piešķirot apdrošināšanas atlīdzību (naudas izmaksas par pārejošu darba nespēju, darbspēju zaudējumu, apgādnieka zaudējumu, kā arī izmaksājot vienreizējus pabalstus un atlīdzības), par pamatu tiek ņemta apdrošinātās personas mēneša vidējā alga, no kuras tiek maksāti visi nodokļi. Savukārt mēneša vidējo algu nosaka personas vidējā alga periodā par sešiem kalendāriem mēnešiem (šo periodu beidzot divus kalendāros mēnešus pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums).


Aprēķinot slimības pabalstu, slimības naudu, kā arī pensiju un bezdarbnieka pabalstu, par pamatu tiek ņemta apdrošinātās personas mēneša vidējā alga, no kuras tiek maksāti visi nodokļi, līdz ar to ir svarīgi pašiem rūpēties, lai nodokļi tiktu aprēķināti no visas summas, kas tiek maksāta kā alga. Jo lielākas iemaksas nodokļu veidā tiks veiktas, jo lielākas būs izmaksas sociālā riska gadījumā. Saņemot algu “aploksnē” sociālā riska gadījumā darbinieks nesaņem pilnīgi neko, līdz ar to ir sociāli neaizsargāts.


VID aicina iedzīvotājus, kuriem rūp sava un valsts labklājība, būt tālredzīgiem, uzņēmīgiem un ziņot par konkrētiem darba devējiem, kuri darba algas izmaksā aploksnēs, zvanot uz VID uzticības tālruni  80009070. Jūsu sniegtā informācija palīdzēs daudz operatīvāk atklāt pārkāpumus un nelikumīgas izvairīšanās no nodokļu nomaksas.


Valsts ieņēmumu dienests  šā gada septiņos mēnešos, cīnoties ar tā saukto aplokšņu algu maksāšanu, papildus maksāšanai budžetā noteicis 1,3 miljonus latu nodokļu, no tiem 0,4 miljonus latu iedzīvotāju ienākuma nodokli un 0,9 miljonus latu sociālās apdrošināšanas iemaksas.   VID veikto pasākumu rezultātā panācis, ka tiek legalizēti 2315 darba ņēmēji.


Ingrīda Geriņa
VID LRI Birojs
tālr.65406211, fakss 65406335


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.