Kādi līguma noteikumi uzskatāmi par netaisnīgiem?

08.09.2009.

Gints ir parakstījis līgumu par logu izgatavošanu un montāžu savā mājā. Līgumā maziem burtiņiem norādīts, ka Gints pēc līguma izpildes nevarēs celt jebkādas pretenzijas par logu vai to montāžas kvalitāti. Vai šie noteikumi ir saistoši, un ja ne, kā viņam rīkoties?


Kas ir netaisnīgs līguma noteikums?


Līguma noteikums ir netaisnīgs, ja tas ir jau iepriekš sagatavots un tas rada būtisku neatbilstību tiesībās un pienākumos par sliktu Tev un par labu tirgotājam.


Kādi līguma noteikumi uzskatāmi par netaisnīgiem?


Piemēram, par netaisnīgiem uzskatāmi noteikumi, kas:
• ierobežo tirgotāja atbildību vai atbrīvo to no atbildības, kad esi guvis kaitējumu veselībai, kam par cēloni bijusi tirgotāja bezdarbība
• ierobežo vai izslēdz iespēju Tev izmantot savas likumīgās prasījuma tiesības, kad tirgotājs nav izpildījis līgumsaistības
• paredz neproporcionāli lielu līgumsodu, ja neizpildi savas līgumsaistības


Daži biežāk sastopamie netaisnīgu līguma noteikumu paraugi:


„Aizdevējs ir tiesīgs prasīt līgumsodu 3% apmērā no aizdevuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu.”
„Pakalpojuma saņēmējam ir tiesības pieteikt pretenziju par tūrisma pakalpojuma kvalitāti ne vēlāk kā trīs dienu laikā no atgriešanās dienas Latvijā.”
„Izdarot pirkumu, Jūs apliecināt, ka Jums nav pretenziju pret apavu kvalitāti.” 


Vai man ir jāpilda netaisnīgs līguma noteikums?


Netaisnīgs līguma noteikums nav spēkā un tas Tev nav jāpilda, pat tad, ja esi parakstījis līgumu. Tu nevari celt pretenzijas pret līguma noteikumu, kurš līgumā ietverts pēc Tava priekšlikuma.


Kā es varu izvairīties no netaisnīgu līguma noteikumu iekļaušanas?


Pārlasi līgumu pirms parakstīšanas, īpaši pievēršot uzmanību ar sīkākiem burtiem rakstītajam tekstam. Tev ir tiesības atteikties parakstīt līgumu, ja neesi apmierināts ar tā noteikumiem.


Kā rīkoties, ja man rodas šaubas par līguma noteikuma taisnīgumu?


Ja Tev rodas šaubas par noslēgtā līguma noteikuma taisnīgumu, griezies pēc konsultācijas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.Ja kāds no līgumā ietvertajiem noteikumiem ir neskaidrs?


Tirgotājs ir atbildīgs par skaidru un precīzu noteikumu iekļaušanu piedāvātajā līgumā. Ja līguma noteikums ir neskaidrs, jebkuru šaubu gadījumā Tev piemērojams šī noteikuma labvēlīgākais tulkojums.Atceries!


• Netaisnīgi līguma noteikumi nav spēkā, un tirgotājs tos nedrīkst izmantot pret Tevi


• Tev ir tiesības rūpīgi iepazīties ar līguma noteikumiem pirms tā parakstīšanas• Tu vari celt pretenziju pret līguma noteikumiem arī pēc līguma parakstīšanas


• Ja līguma noteikums ir neskaidrs, jebkuru šaubu gadījumā Tev piemērojams šī noteikuma labvēlīgākais tulkojums.Šis materiāls sniedz īsu pārskatu par Tavām tiesībām. Plašāka informācija ir pieejama Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (www.ptac.gov.lv) un Eiropas Patērētāju informēšanas centrā (www.ecclatvia.lv).Uzzini vairāk par savām patērētāja tiesībām Eiropas Savienībā: www.pateretajiem.lv

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.