Notiks kursi akvakultūras uzņēmējiem un saimniecību darbiniekiem

17.09.2009.

Projekts LV0045
„Ilgtspējīgas zivju un vēžu resursu iekšējos ūdeņos
un videi draudzīgas akvakultūras
pārvaldības veicināšana (PROMIWA)”


Valsts aģentūra „Latvijas Zivju resursu aģentūra”, sadarbībā ar Latvijas vēžu un zivju audzētāju asociāciju un Norvēģijas uzņēmumu NOFIMA, projekta LV0045 PROMIWA ietvaros organizē apmaksātus 3 dienu apmācību kursus akvakultūras uzņēmējiem un saimniecību darbiniekiem. Norvēģijas valdības Grants un Latvijas valsts budžets sedz dalībniekiem 3 dienu apmācību procesu, kursu materiālus, uzturēšanās izdevumus,  ēdināšanu un naktsmītni apmācību vietā.


Dalībniekiem jānodrošina pilns lekciju apmeklējums visu 3 dienu laikā.


Plānotais apmācību norises laiks – 2009. gada 17.-19. septembris Latgales reģionā (vieta tiks precizēta). Lekcijas lasīs projekta sadarbības partneri NOFIMA speciālisti angļu valodā, kas tiks tulkotas latviešu valodā. Kurss paredz teorētiskas lekcijas akvakultūras attīstības, tehnoloģiju, vides ietekmes, reprodukcijas, saimniecību plānošanas un sugu ģenētikas jautājumos, un citas aktuālas tēmas, kā arī lektori piedāvās situāciju analīzes un praktiskos darbus.


Lūdzam Jūsu un/vai Jūsu vadītās iestādes darbinieku līdzdalību šajos kursos, par ko Jūs paziņosiet ne vēlāk kā līdz 2009. gada 15.septembrim, rakstot Latvijas vēžu un zivju audzētāju asociācijai vēstuli pa pastu uz adresi: A.Ārensam, Alberta iela 7-6, Rīga, LV-1010, piesakoties elektroniski uz e-pastu: earens@latnet.lv vai zvanot A.Ārensam uz tel. Nr. 29234280 vai 2862829.


Ar cieņu
Projekta vadītāja
G.Kaņējeva
29100993
www.lzra.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 17.09.2009.