Raiņa muzejs „Jasmuiža” piedāvā muzejpedagoģiskās programmas

03.09.2009.

Raiņa muzejs „Jasmuiža” (Preiļu novada Aizkalnē) piedāvā muzejpedagoģiskās programmas „Rainis un daba. Zāļu tējas” un „Rainis un latgaliešu folklora, latgaliešu valoda”.


Programmu vadītāja: Solvita Brūvere; tel. 29487589; 65329313
e-pasts: solemia@inbox.lv; jasmuiza@rtmm.lv
Obligāta iepriekšēja pieteikšanās un laiku saskaņošana.
Programmas pieejamas, sākot no 20. maija līdz 31. oktobrim


Programma „Rainis un daba. Zāļu tējas” piedāvā:
* uzzināt par Raiņa kā laba dabas novērotāja spējām;
* informē par dzejnieka interesi par dabu, ziediem;
* iepazīstina ar Raiņa herbāriju;
* dod iespēju paciemoties Raiņa „dzejas dārzā”;
* ļauj izsmaržot un iepazīt zāļu tējas, vairāk uzzināt par tēju ievākšanu un pielietojumu;
* sniedz iespēju degustēt zāļu tējas.


Mērķauditorija: 2. – 9. klašu skolēni.
Dalībnieku minimālais skaits – 10 cilvēki, maksimālais – 30 cilvēki.
Dalības maksa: Ls 1.00 (no cilvēka) + Ls 0.50 (ar zāļu tēju degustēšanu).


Programmas mērķis un uzdevumi:
– veicināt programmas dalībnieku dabas novērošanas spējas, akcentējot Raiņa dabas novērotāja talantu un dzejnieka interesi par dabu;
– iepazīstināt ar dzejnieka veidoto herbāriju;
– ieskicēt Raiņa dzejoļus par ziediem;
– uzsvērt Raiņa mātes interesi par zāļu tējām, to vākšanu un pielietojumu, veicinot programmas dalībnieku interesi par dabas sniegtajām bagātībām.


Programma „Rainis un latgaliešu folklora, latgaliešu valoda” piedāvā:
– klausīties un dziedāt Raiņa pierakstītās latgaliešu kāzu apdziedāšanās dziesmas;
– lasīt Raiņa jaunības posma dienasgrāmatas un vēstules, kurās izmantoti latgaliešu vārdi un teicieni;
– minēt latgaliešu mīklas;
– iepazīt Raiņa latgaliešu valodā rakstīto dzejoli „Munu jaunu dīnu zeme”;
– mācīties runāt, rakstīt, dziedāt latgaliešu valodā;
– ar tinti un spalvu uzrakstīt pastkarti ar sveicienu latgaliski un nosūtīt to kādam radiniekam, draugam, paziņam.


Mērķauditorija: 4. – 12. klašu skolēni un citi interesenti.
Dalībnieku minimālais skaits – 5 cilvēki, maksimālais – 25 cilvēki.
Ieejas maksa: Ls 1.00 (no cilvēka; cenā ietilpst pastkarte un pastmarka).


Programmas mērķis un uzdevumi:
• aktualizēt latgaliešu valodas lietošanu mūsdienās;
• izcelt Raiņa devumu latgaliešu folkloras vākšanā, apkopošanā;
• popularizēt Latgales nemateriālās kultūras mantojumu, izmantojot Raiņa pierakstītās latgaliešu kāzu apdziedāšanās dziesmas un mīklas;
• iepazīstināt ar latgaliešu vārdu un teicienu izmantošanu Raiņa jaunības posma dienasgrāmatās un vēstulēs;
• popularizēt Raiņa latgaliešu valodā rakstīto dzejoli „Munu jaunu dīnu zeme”;
• piedāvāt iespēju runāt, rakstīt, dziedāt latgaliešu valodā.

Pēdējās izmaiņas: 03.09.2009.