Latvenergo sāk pārdot elektroenerģiju Lietuvas patērētājiem

03.09.2009.


AS „Latvenergo” meitas sabiedrība Lietuvā UAB „Latvenergo Prekyba” sākusi piedāvāt elektroenerģiju klientiem Lietuvā, un 1. septembrī noslēgusi līgumu par elektroenerģijas piegādi ar pirmo klientu Lietuvā – Latvijas Republikas vēstniecību Lietuvā.


AS „Latvenergo” plāno sākt aktīvi pārdot elektroenerģiju Lietuvas klientiem 2010. gadā, ar cerību raugoties uz gaidāmajām Lietuvas elektroenerģijas tirgus likumdošanas izmaiņām, kam saskaņā ar Baltijas jūras reģiona valstu un Eiropas Komisijas (EK) apstiprināto Baltijas enerģētikas tirgus ieviešanas plānu (BEMIP – Baltic Energy Market Implementation Plan) jāievieš elektroenerģijas tirgus darbība Lietuvā jau no 2010. gada sākuma.


Līdz šim AS „Latvenergo” un arī citu elektroenerģijas konkurentu ienākšanu Lietuvas tirgū kavēja tirgus likumdošanas ierobežojumi Lietuvā, kur vēl šobrīd pastāv gan importa un eksporta ierobežojumi, gan starpvalstu tirdzniecību ierobežojoši tarifi, gan vispārēja cenu regulācija. Turklāt līdz šim Lietuvā tikai pārvades sistēmas operatoram Lietuvos Energija ir monopoltiesības importēt elektroenerģiju un tālāk pārdod gala patērētājam. Taču 8. jūlijā Lietuvas valdība apstiprināja Lietuvas elektroenerģijas tirgus attīstības plānu, kas paredz pakāpenisku tirgus atvēršanu no 2010. gada 1. janvāra. Tirgus attīstības plāns lielā mērā radies pēc Eiropas Komisijas un, Zviedrijas pārvades sistēmas operatora prasības, kas ir strikts nosacījums jaunas elektrolīnijas izbūvei ar Zviedriju. 2009. gada beigās tiks apstādināta Ignalinas AES un Lietuvas klientiem nepieciešamo elektroenerģiju būs nepieciešams pirkt no kaimiņvalstu piegādātājiem, un šim nolūkam ir nepieciešams radīt brīvas tirdzniecības apstākļus. Ņemot vērā gaidāmo ievērojamo ražošanas jaudu samazināšanos Lietuvā un esošo ekonomisko situāciju, Lietuva nevar atļauties slikti funkcionējošu elektroenerģijas tirgu.


Vaicāts par uzsākto sadarbību ar AS „Latvenergo”, Latvijas Republikas vēstnieks Lietuvā Hardijs Baumanis pauda gandarījumu: „Apsveicu „Latvenergo” ar darbības uzsākšanu Lietuvas elektroenerģijas tirgū. Latvijas vēstniecībai ir liels gods kļūt par „Latvenergo” pirmo ārvalstu klientu. No vēstniecības puses varu apliecināt, ka mēs vienmēr būsim gatavi atbalstīt „Latvenergo” darbību Lietuvas elektrības tirgū, gan rūpējoties par vienlīdzīgu tirgus nosacījumu ievērošanu visiem tā dalībniekiem, gan veidojot un stiprinot „Latvenergo” kontaktus ar elektrības patērētājiem Lietuvā.”


Apstiprinātais Lietuvas tirgus attīstības plāns paredz, ka no 2010. gada 1. janvāra lielākajiem Lietuvas patērētājiem, kuru uzstādītā jauda ir lielāka par 400 kW, būs liegts pirkt elektroenerģiju par regulētiem gala tarifiem. Plāns arī paredz, ka no 2010. gada sākuma Lietuvā sāks darboties elektroenerģijas birža un tiks ieviesti nediskriminējoši elektroenerģijas tīklu pakalpojumu tarifi.


AS „Latvenergo” prezidents Kārlis Miķelsons: „Latvenergo aktīvi atbalsta ātrāku un pilnīgāku Baltijas valstu tirgus liberalizāciju, jo izolēti nacionālie tirgi ir pagātne, un Latvenergo redz biznesa iespējas konkurētspējas palielināšanā reģionālajā tirgū. Ir jādomā, kā noturēt un palielināt savu tirgus daļu ar konkurētspēju, nevis tirgu bremzējošiem paņēmieniem.”


Kā zināms, Latvenergo jau vairāk nekā gadu strādā reāla elektroenerģijas tirgus apstākļos, kur konkurenci cenšas izrādīt arī Igaunijas uzņēmumi, piedāvājot savus pakalpojumus klientiem Latvijas tirgū. Tajā pašā laikā Latvenergo nav bijis iespējams iegūt klientus kaimiņvalstīs, kur patērētāju tirgus ir slēgts. Šādi protekcionisma elementi nacionālās likumdošanas nosacījumos rada negodīgu konkurenci. BEMIP plānā ir paredzēti pasākumi, lai Baltijas tirgū nodrošinātu „vienlīdzīgus spēles noteikumus”.


Andris Siksnis, AS “Latvenergo”
Ārējās komunikācijas daļas vadītājs
Tālr.: 67728811; 29286350


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.