Atbalsta projekta pieteikumu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” iesniegšanai Kohēzijas fonda projektu konkursā

27.08.2009.

27. augustā Preiļu novada domes deputāti nolēma: „Atbalstīt projekta pieteikumu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” iesniegšanai Kohēzijas fonda projektu konkursā. Nodrošināt projekta līdzfinansējumu 15% apmērā no projekta kopējās summas. Projekta kopējās summa Ls 2 487 925,88, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums Ls 2 114 737,00 un pašvaldības līdzfinanasējums Ls 373 188,88.”


II. kārtas ietvaros paredzēti sekojoši būvdarbi:
1. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana, rekonstrukcija un pilsētas dienvidu rajona (A/s „Preiļu siers” un Lauktehnikas teritorija) pievienošana centra sistēmai. Projekta ietvaros tiks skartas teritorijas no Daugavpils ielas Nr. 60 līdz Mehanizatoru ielai, no Liepājas ielas Nr. 43 līdz Centrālajām NAI, no Centrālajām NAI 1 līdz A. Upīša ielas stūrim, A.Upīša iela, Daugavpils iela no Saltupes ielas līdz Mehanizatoru ielai, Mehanizatoru iela, no Mehanizatoru ielas pa Pils iela līdz atzaram no Aglonas ielas;
2. Centra rajona ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, paplašināšana un kanalizācijas tīklu izbūve ielās, kur jau ir ūdensvada tīkli. Uzlabojumi tiks veikti Aglonas, Brīvības, Atpūtas, Celtnieku, Lāčplēša, Ventspils, Līvānu, Dārzu, A.Paulāna, Rīgas ielās, Varakļānu ielā no Liepājas ielas līdz Skolas ielai, Liepu ielā no Ventspils ielas līdz A.Paulāna ielai;
3. Jaunu ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve. Būvdarbi skars Skolas, Latgales, Pļaviņu, Zaļā, Bērzu, Vidzemes, Bauskas, Nākotnes, Ludzas, Kurzemes, Jelgavas, kalnu, Sporta, Talsu ielas un Raiņa bulvāri.

Pēdējās izmaiņas: 27.08.2009.