Notiks telpu nomas izsole telpām Rēzeknes ielā 26

10.09.2009.

2009. gada 10. septembrī, plkst.15.30, Raiņa bulvārī 24, Preiļos notiks telpu nomas izsole, telpām Rēzeknes ielā 26.


Telpu nomas nosacītā maksa ir Ls 2.00 (ar PVN) par vienu lietderīgās un Ls 1.00 (ar PVN) par vienu koplietošanas m2 1. stāva telpām un Ls 0,50 (ar PVN) par vienu lietderīgās un Ls 0,20 (ar PVN) par vienu koplietošanas m2 2. stāva telpām.


Telpu nomas maksa maksājama 100% latos. Izsoles solis Ls 0,05.


Reģistrācijas dalības maksa Ls 10.00, kas jāieskaita Preiļu novada domes kontā Nr. LV08UNLA0026000130630 A/S Unibanka, kods UNLALV2X026.


Telpas var apskatīt zvanot uz telefonu 29972178.


Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Preiļu novada domē 1.kabinetā, Raiņa bulvārī 24, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00.


 

Pēdējās izmaiņas: 10.09.2009.