Notiks telpu nomas izsole telpām Kārsavas ielā 4

10.09.2009.

2009. gada 10. septembrī, plkst.15.00, Raiņa bulvārī 24, Preiļos notiks telpu nomas izsole, telpām Kārsavas ielā 4. Kopējā platība 215,29 m2.


Nomas nosacītā maksa Ls 0,50 plus PVN mēnesī par m2. Telpu nomas maksa maksājama 100% latos. Izsoles solis Ls 0,05. Reģistrācijas dalības maksa Ls 10.00, kas jāieskaita Preiļu novada domes kontā Nr.LV08UNLA0026000130630 A/S Unibanka, kodsUNLALV2X026.


Telpas var apskatīt zvanot uz telefonu29972178.


Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Preiļu novada domē 1.kabinetā, Raiņa bulvārī 24, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00.


 

Pēdējās izmaiņas: 10.09.2009.