Novada dome pagarina patapinājuma līgumu ar PAKAC

27.08.2009.

Izskatot biedrības „Preiļu alternatīvās kultūras atbalsta centrs” iesniegumu „Par līguma pagarināšanu”, Preiļu novada domes deputāti nolēma: „Pagarināt 2008. gada 18. augustā noslēgto patapinājuma līgumu starp Preiļu novada domi un biedrību „Preiļu alternatīvās kultūras atbalsta centrs” uz vienu gadu, saglabājot līguma nosacījumus.”


Preiļu novada dome PAKAC ir iznomājuši pašvaldībai piederošo ēku Liepu ielā 2a, Preiļos, kur biedrība darbojas un rīko mēģinājumus, sanākšanas, atpūtas pasākumus.


 

Pēdējās izmaiņas: 27.08.2009.