Maznodrošinātās personas var saņemt bezmaksas juridisko palīdzību

03.09.2009.

Šobrīd daudziem Latvijas iedzīvotājiem ir nepieciešama palīdzība juridisku jautājumu risināšanā. Vai tie būtu darba jautājumi, ģimenes, īpašuma jautājumi vai citi juridiski risināmi jautājumi, tomēr ne visi var atļauties algot juristu vai advokātu. Valsts kopš 2006. gada personām, kuras ir trūcīgas vai maznodrošinātas, nodrošina bezmaksas juridisko palīdzību. Iestāde, kurai uzticēts īstenot šo funkciju ir Tieslietu ministrijas Juridiskās palīdzības administrācija.


Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība ir pieejama ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kas ir trūcīgs vai maznodrošināts, un tam ir kāds juridiski risināms strīds civillietās vai privātās apsūdzības kriminālprocesā.


Persona var saņemt valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapu, kā arī informāciju par veidlapas aizpildīšanu un tai pievienojamiem dokumentiem Juridiskās palīdzības administrācijā vai pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā ir šīs personas dzīvesvieta vai kur tā tiesiski uzturas. Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums pieejams mājas lapā http://www.likumi.lv. Veidlapa elektroniski ir pieejama Juridiskās palīdzības administrācijas mājas lapā, tiešā saite – http://www.jpa.gov.lv/lat/informacija_iedzivotajiem/veidlapas/.


Juridiskās palīdzības administrācija
t.:67514204, 22016026, fakss:67514209

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.