Noslēgti pirmie seši līgumi par daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektu īstenošanu

06.08.2009.

6. augustā Ekonomikas ministrijā tika noslēgti pirmie seši līgumi ar četrām pilnvarotajām personām no Valmieras, Talsiem, Liepājas un Ventspils par daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektu īstenošanu. Eiropas Savienības un valsts līdzfinansējuma apmērs šiem projektiem ir 261 281, 54 LVL.


Plānots, ka daļa ēku siltināšanas darbi šajās mājās varētu tikt pabeigti jau šī gada novembrī, kas nozīmē, ka māju iedzīvotāji jau ar šo ziemu varēs dzīvot siltos dzīvokļos ar augstu komfortu un mazāk maksās par apkuri.


„Ar šīs programmas palīdzību mēs sasniedzam trīs mērķus – mēs palielinām mūsu enerģētisko neatkarību, jo patērējam mazāk enerģiju, kas tiek ražota no Krievijas dabasgāzes. Otrs mērķis, ko sasniedzam, ir dzīvojamo māju renovēšana, to vērtības vairošana, kas vienlaikus arī uzlabo iedzīvotāju dzīves apstākļus un komforta līmeni. Un treškārt tās ir investīcijas mūsu ekonomikā; tās ir darba vietas un pasūtījumi mūsu būvniekiem,” pirms līgumu parakstīšanas uzsvēra ekonomikas ministrs Artis Kampars (JL).


Savukārt, Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras direktors Valdis Blome norādīja, ka „līgumus slēdz divas puses – valsts un iedzīvotāju pilnvarotā persona, bet labumu gūs arī citas ieinteresētās grupas. Tomēr galvenie ieguvēji ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iemītnieki. Viņu un pilnvaroto personu pozitīvā sadarbība kalpos par piemēru nākamajiem projektu īstenotājiem.” BEMVA plāno jau tuvākajā laikā slēgt  līgumus ar pārējiem 1.kārtā apstiprinātajiem līdzfinansējuma saņēmējiem


Lai atvieglotu iedzīvotāju pieteikšanos aktivitātei un līdzfinansējuma saņemšanai, Ekonomikas ministrija, sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām un projektu iesniedzējiem, pastāvīgi strādā pie nosacījumu un procedūras vienkāršošanas. Jau ir atcelta virkne projektu pieteikumu iesniegšanu ierobežojošu faktoru – maksimālā finansējuma limits, energoaudita novērtēšanas kārtība u.c.


EM ir sagatavojusi arī priekšlikumus Finanšu ministrijai saistībā ar paredzamajiem grozījumiem likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”, paredzot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus energoefektīvo ēku īpašniekiem.


EM Būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktors Gatis Ābele informēja, ka ministrija dara visu, lai bez kavēšanās īstenotu saņemtos priekšlikumus.


Jāpiezīmē, ka ar katru projektu atlases kārtu pieaug interese par programmu un pieaug aktivitāte pašvaldību būvvaldēs, kā arī dzīvokļu īpašnieku starpā, organizējot kopsapulces ar mērķi vienoties par siltināšanu.


Informācija par atbalsta programmu.
ES aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” mērķis ir paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu. Kopējais aktivitātes finansējums ir16,6 milj. LVL. Šogad, laika posmā no 14.aprīļa līdz 17.augustam plānots īstenot četras projektu pieteikumu atlases kārtas un pēc to noslēgšanās rudenī plānots organizēt arī turpmākās projektu iesniegumu atlases kārtas par atlikušo finansējumu.


Šobrīd, trijās atlases kārtās iesniegti 47 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto līdzfinansējuma apjomu 2 267 272,66 LVL.


Vislielāko interesi māju siltināšanā izrādījusi Valmiera (14 projektu iesniegumi). No Rīgas iesniegti 6 pieteikumi, no Ventspils, Liepājas un Rēzeknes pa 4 projektu pieteikumiem.


Informācija par pirmo līgumu parakstītājiem
• Ojārs Svētiņš, pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētājs (Ventspils). Līgumu paraksta par vienas mājas siltināšanas darbu veikšanu.
• Aivars Maķevics – SIA „Adax 2” valdes priekšsēdētājs (Talsi). Līgumu paraksta par vienas mājas siltināšanas darbu veikšanu.
• Raivo Damkevics – SIA „Sun Energy Baltic” valdes loceklis (Valmiera). Pārstāv vienīgo ESKO kompāniju Latvijā (darbības princips – nodrošina trešās puses finansējumu un uzņemas visas kredītsaistības un risku. Peļņu iegūst no enerģijas ietaupījuma). Līgumu paraksta par trīs māju renovācijas veikšanu.
• Olga Jankovska – DzĪB „Klaipēdas – 84” valdes locekle (Liepāja). Līgumu paraksta par vienas mājas siltināšanas darbu veikšanu.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.