Noteikti autotransporta pakalpojumu izcenojumi Pelēču pagasta pārvaldē

02.09.2009.

 

Domes sēdē tika apstiprināti Pelēču pagasta pārvaldes sniegto autotransporta pakalpojumu maksas tarifi: pasažieru autobusam un mikroautobusam 1 kilimetra nobrauciens maksās 0,35 latus, 1 stunda dīkstāves – 2 latus.

 

Pēdējās izmaiņas: 02.09.2009.