Preiļu novada dome ņems aizdevumu pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” filiāles „Auseklītis 2.un 3.kārtas renovācijas darbiem

02.09.2009.

Deputāti nolēma lūgt Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomi atļaut ņemt kredītu Valsts kasē ERAF atbalstītā projekta „Preiļu novada domes pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” filiāles „Auseklītis 2.un 3.kārtas renovācija” priekšfinansējuma nodrošināšanai kopsummā 245 866 lati ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz divdesmit gadiem ar atlikto maksājumu uz vienu gadu, atmaksu sākot ar 2010.gada novembri. Aizņēmuma atmaksa tiek garantēta no Preiļu novada domes budžeta līdzekļiem.

Pēdējās izmaiņas: 02.09.2009.