31. augusts – Sabiedrības veselības aģentūras pēdējā darba diena!

31.08.2009.


Valsts aģentūra
SABIEDRĪBAS VESELĪBAS AĢENTŪRA
Komunikācijas daļa
Tālruņi: 67081(549), (624), (625); e-pasts:
prese@sva.gov.lvwww.sva.gov.lv
Fakss: 7374980; Rīga, Klijānu iela 7, LV-1012


Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 29.jūlija lēmumu, līdz šī gada 1.septembrim valsts aģentūra „Sabiedrības veselības aģentūra” (SVA) tiek reorganizēta, tās funkcijas tiek nodotas piecām citām nozares iestādēm, un 31.augusts ir pēdējā SVA pastāvēšanas diena.


SVA pirmsākumi meklējami jau 1946 gadā, kad 11.decembrī tika izveidota LPSR Sanitāri epidemioloģiskā stacija. Gadu laikā aģentūras nosaukumi ir mainījušies vairakkārt, tās nosaukums bijis gan LR Higiēnas un epidemioloģijas centrs, gan Nacionālais vides un sabiedrības veselības centrs, gan Nacionālais vides veselības centrs. 2001.gada 27.decembrī aģentūra ieguva tās šī brīža nosaukumu – Sabiedrības veselības aģentūra. Neskatoties uz jau minētajām vairākkārtējām nosaukuma maiņām, aģentūra turpināja pildīt tai deleģētās funkcijas – infekcijas slimību epidemioloģiskā uzraudzība, vides faktoru monitorings un produktu un būvju higiēniskā novērtēšana. Aģentūra arī bija iestāde, kas sāka veidot pirmos ziņojumus par dažādām sabiedrības veselības problēmām, izmantojot nozares statistikas datus sniedza ieteikumus Veselības ministrijai un nozares profesionāļiem, kā šīs problēmās risināt – ierosinot gan izmaiņas likumdošanā, gan dažādus profilakses pasākumus. Tomēr jāatzīst, ka ieteikumi ne vienmēr tika realizēti.


2006.gadā tika uzsākta sabiedrības veselības nozares sakārtošana, SVA struktūrā esošās diagnostikas laboratorijas tika nodotas Pārtikas un veterinārajam dienestam un Latvijas infektoloģijas centram. Savukārt 2007.gadā SVA tika pievienotas jaunas funkcijas – HIV, AIDS un seksuāli transmisīvo slimību uzraudzība, veselības veicināšana, garīgās veselības un atkarību slimību uzraudzība un metodiskā vadība. Jaunās funkcijas, kombinācijā ar jau pastāvošajām, veidoja SVA par Eiropas Savienības izpratnei atbilstošu sabiedrības veselības institūtu. To apliecināja fakts, ka tajā pašā gadā SVA kļuva par Starptautiskās nacionālo sabiedrības veselības institūtu asociācijas locekli.


Kopš 2007.gada reorganizācijas SVA piecas reizes veikusi administratīvo amatu samazināšanu, kopumā par vairāk nekā 170 amata vietām. Un šobrīd SVA pastāvēšanas pēdējās dienās centrā un četrās filiālēs strādā vien 290 darbinieki.


Iespējams, ka jau kopš 1991.gada SVA, reorganizēta biežāk kā jebkura cita veselības nozares iestāde, un arī šobrīd, ekonomiskās krīzes apstākļos SVA atzīst reorganizācijas procesu nepieciešamību nozarē. Jāatzīmē gan, ka SVA likvidācija šajā gadā nedod budžeta līdzekļu ietaupījumu. Tāpat bažas rada fakts, ka SVA uzsāktās aktivitātes un projekti, kas balstīti uz pētījumiem un nestu pozitīvu efektu ilgākā laika periodā, var netikt realizēti. Latvija arī varētu būt vienīgā valsts Eiropā, kur nepastāvēs valstiska sabiedrības veselības institūcija, kas sabiedrības veselības problēmas piedāvā risināt, izmantojot valstij ekonomiski izdevīgāko paņēmienu – profilaksi un veselības veicināšanu, nevis dārgāko – ārstēšanu.


Līdz ar SVA likvidāciju un funkciju sadalīšanu, sagaidāms, ka mazināsies profilakses un uz pierādījumiem balstītu veselības veicināšanas aktivitāšu nozīme veselības aprūpes sistēmā kopumā. Atbildība par veselīgu dzīvesveidu un informācijas iegūšana par cilvēka veselības saglabāšanu un uzlabošanu, šobrīd tiek atstāta katra iedzīvotāja ziņā, tādējādi paaugstinās katra paša atbildība par savu veselību.


SVA izsaka pateicību par kopēju darbu, atsaucību un atbalstu visiem sadarbības partneriem gan Latvijā, gan citviet pasaulē un aicina ikvienu domāt pozitīvi un pārmaiņās saskatīt izaugsmes iespēju. Mēs ticam, ka beigas vienmēr ir laimīgas, un ja nē, tad tas nozīmē tikai to, ka tās vēl nav beigas…


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.