Saunas pagastā noslēdzies projekts „Dāvāsim prieku sev un citiem”

26.08.2009.

26. augustā uz Saunas pagasta sabiedriskā centra „Nianse” projekta „Dāvāsim prieku sev un citiem” noslēgumu pulcējās projekta darba grupa – sabiedriskā centra „Nianse” dalībnieki, Preiļu novada domes, Saunas pagasta pārvaldes, biedrības „Preiļu NVO centrs” un biedrības „Preiļu rajona partnerība” pārstāvji.

Pasākuma pirmajā daļā projekta vadītāja Veronika – Silvija Bogotā prezentācijā iepazīstināja klātesošos ar projekta norisi un paveiktajiem darbiem. Pasākuma turpinājumā darba grupu sveica visi klātesošie ar veiksmīgi realizēto projektu, kura rezultātā tika izveidots bērnu rotaļu laukums, atpūtas stūrītis un daļa daiļdārza pie Prīkuļu pamatskolas.

Projekta kopējais finansējums sastādīja 1000 eiro, no kuriem 50% bija KNHM fonda finansējums, bet otra puse – Saunas pagasta pašvaldības ieguldījums. Visas projekta aktivitātes norisinājās no šā gada maija līdz augusta beigām.

Veronika – Silvija Bogotā pateicās visai darba grupai, kuri palīgā ņēma arī ģimenes locekļus, visiem čaklajiem trīsdesmit darba darītājiem, kuri bez atlīdzības raka, stādīja, zāģēja un veica rotaļu un atpūtas laukuma elementu uzstādīšanu.

Īpašs prieks, ka projektā no sākuma līdz tā noslēgumam aktīvi piedalījās Prīkuļu pamatskolas 9. klases un 7. klases skolēni. No viņiem neatpalika arī daudzi jaunāko klašu audzēkņi. Tie bērni un jaunieši, kuri ieguldīja savu darbu, nekad nepostīs arī citu cilvēku veidoto, tāds bija projekta dalībnieku atzinums. Darba grupas pateicība izskanēja bijušajai Saunas pagasta padomes priekšsēdētājai Emīlijai Kokorītei gan par finansiālo atbalstu, gan iedrošinājumu darboties un iedvesmu, Prīkuļu pamatskolas skolotājiem, biedrības „NVO centrs” vadītājai Inetai Liepniecei un biedrības ”Preiļu rajona partnerība” koordinatorei Valijai Vaivodei.

Sabiedriskais centrs „Nianse” nesen nosvinēja pastāvēšanas piekto gadadienu. Lielākā daļa sabiedriskā centra dalībnieču ir mājsaimnieces, kuras savās prasmēs un pieredzē grib dalīties ar citām sievietēm un arī pašas vēlas gūt jaunu pieredzi. Kopš 2003. gada „Niansei” notikušas daudzas tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, izveidojusies cieša sadarbība ar biedrību „Preiļu NVO centrs” un tās vadītāju Inetu Liepnieci. Piecu gadu laikā centra dalībnieces ir piedalījušās vairākos projektos – ”Preiļu rajona iedzīvotāju motivēšana dalībai valsts sociāli ekonomiskajos procesos”, KNHM projektā „Bez komunikācijas nav sadarbības”, notikuši daudzi pasākumi. Sākumposmā sabiedrisko centru vadīja Helēna Čerpakovska, bet pēdējos trīs gadus tās vadību pārņēmusi Veronika – Silvija Bogotā.

Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 26.08.2009.