28. augustā Preiļu parka estrādē „VECO” muzikantu saiets

28.08.2009.

28. augustā Preiļu parka estrādē plkst. 20.00 „VECO” muzikantu saiets


Piedalās muzikanti no Aglonas, Aizkalnes, Rožkalniem, Rožupes, Preiļiem.


Pasākumu kuplinās masu spēļu vadītājs Juris Blusanovičs.


Darbosies DOSAAF loterija.


Pasākuma otrajā daļā no plkst..22.00 ZAĻUMBALLE.


Ieeja: Ls 1.50; no plkst. 22.00 – Ls 2.

Pēdējās izmaiņas: 28.08.2009.