Notiks autoceļa Preiļi – Prīkuļi posma rekonstrukcija

26.08.2009.

2009. – 2010. gadā paredzēts rekonstruēt autoceļa Preiļi – Prīkuļi posmu 62,20. – 70,70. km un tiltu pār Feimanku. Būvdarbus paredzēts uzsākt šī gada septembrī, visu projektu jāīsteno līdz 2010. gada 31. decembrim. Satiksmes ministrijas Investīciju departamenta ERAF projektu uzraudzības nodaļas vadītājs Normunds Gaigals informēja, ka jau ir beigusies iepirkuma procedūra, un tuvākajā laikā tiks noslēgts līgums ar uzvārētāju, lai varētu īstenot projektu.


Prasībām neatbilstošais autoceļa posms īpaši kavē Preiļu novada Prīkuļu attīstību, jo tos ar novada centru un valsts galvenajiem autoceļiem nesaista neviens cits autoceļš ar melno segumu. Reģionālais autoceļš P62 Krāslava-Preiļi-Madona ir Vidzemes, Zemgales un Latgales reģioniem nozīmīgs maršruts, kas savieno apdzīvotas vietas Krāslavas, Preiļu, Jēkabpils un Madonas rajonos. Autoceļa P62 nozīme Latgales reģiona satiksmē pieaugusi sakarā ar Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas poligona būvniecību Krustpils novada Mežārē.


Līdz 2013. gadam, Eiropas reģionālās attīstības fondam (ERAF) uzņemoties izdevumu lauvas tiesu, paredzēts veikt nozīmīgu ieguldījumu reģionālo autoceļu attīstībā. Reģionālie autoceļi ir autoceļi, kas savieno novadu administratīvos centrus savā starpā vai ar republikas pilsētām vai galvaspilsētu, ar galvenajiem vai reģionālajiem autoceļiem vai savā starpā republikas pilsētas. Latvijā ir 129 reģionālie autoceļi ar kopējo garumu vairāk nekā 5 300 km. No tiem vairāk nekā 1 300 km jeb ceturtā daļa joprojām ir klāta ar grants vai šķembu segumu, un tas ir lielākais balto segumu īpatsvars šādas nozīmes autoceļos Baltijas valstīs.


Nepieciešamība uzlabot reģionālo autoceļu stāvokli ievērojami pārsniedz valsts finansiālās iespējas, tāpēc pirmie sakārtojamie maršruti tika izvēlēti atbilstoši plānošanas reģionu attīstības padomju izvirzītajām prioritātēm.
Projektu atlase noslēdzās pērn jūnijā. Tie tika sarindoti prioritārā secībā atbilstoši satiksmes intensitātei, autoceļa tehniskajam stāvoklim, maksimālās masas ierobežojumu apjomam un ilgumam un projektu ekonomiskajai atdevei.


Atbilstoši reģioniem pieejamajam finansējuma apjomam pavisam tika atbalstīti 35 no 55 iesniegtajiem projektu pieteikumiem jeb autoceļu posmiem.
Rekonstrukcijas ietvaros tiks pārbūvēts autoceļa segas pamats, izbūvēts asfaltbetona segums, uzlabota ūdens novade, izbūvētas nobrauktuves, atjaunots vai no jauna uzstādīts satiksmes drošības aprīkojums (ceļazīmes, signālstabiņi, barjeras), ieklāti horizontālie apzīmējumi (līnijas), labiekārtotas autobusu pieturvietas un citi darbi.


Materiāls sagatavots saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” informāciju
 

Pēdējās izmaiņas: 26.08.2009.