Pārvēlēta SIA „Preiļu slimnīca” valde

04.08.2009.

Šī gada 4. augustā uz sēdi sanāca SIA „Preiļu slimnīca” kapitāldaļu turētāji: Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas un Aglonas novada domju pilnvarotie pārstāvji. Sakarā ar SIA „Preiļu slimnīca” iepriekšējās valdes darbības termiņa beigām, kapitāldaļu turētāji ievēlēja jaunu SIA „Preiļu slimnīca” valdi 3 cilvēku sastāvā. SIA „Preiļu slimnīcas valdē turpmāk strādās Jānis Anspoks, Aldis Džeriņs un Antons Briška. Par SIA „Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētāju tika ievēlēts Jānis Anspoks. Tika noteikts, ka jaunās slimnīcas valdes pilnvaras stājas spēkā ar šī gada 7. augustu.


Līdz šī gada 1. jūlijam SIA „Preiļu slimnīca” kapitāla daļu turētāji bija Preiļu rajona padome, kurai piederēja vairāk nekā 80% kapitāla daļu, un Preiļu novada dome. No 1. jūlija teritoriālās reformas rezultātā rajona padomei piederošās SIA „Preiļu slimnīca” kapitāldaļas pārņēma bijušā rajona teritorijā izveidojušos novadu domes.

Pēdējās izmaiņas: 04.08.2009.