19. augustā Preiļu novadu apmeklēja Japānas vēstnieks Takaši Osanai

19.08.2009.

19. augustā Preiļus oficiālā vizītē apmeklēja Japānas vēstnieks Takaši Osanai (Takashi Osanai) ar kundzi. Vēstnieku vizītes laikā pavadīja 9. Saeimas deputāts Jānis Eglītis, Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs un domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs.


Preiļu novada domē vēstnieks ar kundzi noskatījās attīstības daļas vadītāja Zigmāra Erta sagatavoto prezentāciju par realizētajiem projektiem, uzņēmējdarbību, novada infrastruktūru, izglītības un kultūras aktivitātēm, ievērojamākajām vietām novadā un nākotnes plāniem.


Sarunas laikā ar Aldi Adamoviču un Jāni Eglīti vēstnieks pārrunāja jautājumus par pašvaldības funkcijām, finanšu avotiem un novada nākotnes perspektīvām. Takaši Osanai pateicās par iespēju apmeklēt Preiļus, jo viņa darbība Japānas vēstniecībā ir sākusies pirms pieciem mēnešiem un vēstnieks labprāt iepazīstas ar mūsu valsti. Kad būs izveidojies priekšstats par Latviju un tās attīstības potenciālu, iespējams, varēs domāt par sadarbību ar Japānu kādā no jomām, kas ir nozīmīgas abu valstu attīstībai.


Tikšanās laikā novada domē vēstnieks pieskārās jautājumam par Preiļu novada darbaspējīgo iedzīvotāju nodarbinātību – kādās jomās visvairāk strādā mūsu cilvēki, kur un kādu izglītību iegūst jaunieši, vai darbaspēks neaizplūst uz lielajām pilsētām. Kā uzsvēra vēstnieks, tieši jauno cilvēku došanās prom no mazajām pilsētām uz lielajiem centriem Japānā rada šobrīd vislielāko problēmu. Līdz ar to samazinās valstī saražotās pārtikas produkcijas apjoms – tā šobrīd sastāda tikai 30%, pārējais ir imports. Japāņu dzīves kvalitātes uzlabošanai ir svarīgi palielināt arī lauksaimniecībā nodarbināto skaitu, kas šobrīd sastāda tikai 10% no darbaspējīgo kopskaita valstī.


Aldis Adamovičs un Jānis Eglītis raksturoja šī brīža ekonomiskās problēmas pašvaldībā un valstī, norādot, ka viena no jomām, kurā iespējama sadarbība ar Japānu nākotnē, ir lauku tūrisms, bet arī mums jādomā, kā šo sfēru padarīt interesantāku un konkurētspējīgu ar citām valstīm.


Vizītes laikā Preiļos Japānas vēstnieks ar kundzi iepazinās ar akciju sabiedrību „Preiļu siers” darbu. Ar lielu interesi Preiļu ciemiņi klausījās uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Jāzepa Šņepsta stāstījumu par „Preiļu siera” izaugsmi, ražoto produkciju un tirgus iespējām. Labu iespaidu uz Preiļu viesiem atstāja ekskursija pa uzņēmumu, apskatot siera ražošanas procesu.


Preiļu apmeklējuma laikā vēstnieks ar kundzi iepazinās ar Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeju, parka kapelu, Preiļu galveno bibliotēku un Leļļu galeriju.


Maija Paegle, sabiedrisko attiecību speciāliste 

Pēdējās izmaiņas: 19.08.2009.