Pašvaldībās tiks ierīkotas darba praktizēšanas vietas bezdarbniekiem

26.08.2009.

24. augustā Preiļu Biznesa inkubatorā pulcējās Preiļu novada Aizkalnes, Pelēču un Saunas pagastu pārvalžu vadītāji, SIA „Preiļu saimnieks”, Preiļu novada domes Sociālā dienesta un Preiļu Biznesa inkubatora vadītāji un pārstāvji, lai kopā ar NVA Preiļu filiāles vadītāju Leontīnu Salenieci konkretizētu ESF projekta „Apmācība pie darba devēja (pašvaldības) darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” nosacījumus.


Programma sāksies ar šā gada 1. septembri.


Darba praktizēšana ietver praktisko iemaņu un profesionālo prasmju iegūšanu un uzturēšanu no jauna izveidotās darba vietās, kas ilgst ne mazāk kā divas nedēļas un ne vairāk kā sešus mēnešus. Darba praktizēšanas vietas drīkstēs ierīkot pašvaldībās, pašvaldību iestādēs, pašvaldību aģentūrās, ja tām nav komerciāls mērķis un nevalstiskajās organizācijās.


Pašvaldībai, sadarbojoties ar pašvaldības iestādēm, jāizvērtē nepieciešamās darba vietas, ko piedāvāt bezdarbniekiem un jāgatavo pieteikuma dokumenti iesniegšanai NVA Preiļu filiālē, lai piedalītos augstākminētajā programmā.


Preiļu Biznesa inkubators sadarbībā ar Latgales RSIC organizē bezmaksas semināru.


Ineta Liepniece,
Biznesa inkubatora vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 26.08.2009.