SIA „Preiļu saimnieks” Siltumapgādes nodaļa ir gatava jaunajai apkures sezonai

25.08.2009.

SIA „Preiļu saimnieks” siltuma un ūdens apgādes nodaļas vadītājs Vladimirs Haritonovs: „Preiļu katlumājās ir noslēgušies šovasar ieplānotie remontdarbi un tās jau ir gatavas jaunajai apkures sezonai.”


Kā jau iepriekš informējām, vasaras mēnešos notika intensīva gatavošanās jaunajai apkures sezonai. Sākot no maija līdz pat jūlija beigām notika katlumāju apkopes darbi un citi iepriekš ieplānotie sagatavošanas pasākumi, lai pilnvērtīgi gan katlumājas, gan siltumtrase, gan personālu sagatavotu jaunajai apkures sezonai. Maijā apkopes darbi notika Pils ielas masīva katlumājā, jūnijā – Celtnieku ielas katlumājā, bet jūlijā – centrālajā Liepu ielas katlumājā.


Šovasar katlumājās paveikti sekojoši apkopes darbi:
• Katlu apkope (remonti, skalošana, ardu un šneku nomaiņa);
• Dūmeņu, dūmsūkņu un ciklonu tīrīšana;
• Šķeldas skaidu transportieru un bunkuru apkope un nepieciešamie remonti;
• Katlumājas apkalpojošās tehnikas nepieciešamie remonti un apkope;
• Noslēg armatūru nepieciešamie remonti un apkope.


Pārāk lielo izmaksu dēļ, no iecerētās Centrālās Liepu ielas katlumājas ciklonu nomaiņas nācās atteikties, bet iespēju robežās ir veikti to remontdarbi.


Lai pilnvērtīgi sagatavotos apkures sezonai ir īstenoti, arī iepriekš ieplānotie pasākumi siltumapgādes nodaļā:
• Iegādāti un uzstādīti nepieciešamie kontrolmēraparāti, kā arī veikta jau esošo kontrolmēraparātu pārbaudes gan katlumājās, gan siltummezglos;
• Veikta katlumāju ugunsdrošības un apgaismojuma ierīču un elektrisko iekārtu apkope;
• Veikta apkalpojošā personāla papildus apmācības un pār atestācija;
• Ir veikti arī dažādi remontdarbi dzīvojamo māju siltumapgādes sistēmās.


Ir izstrādāts un iesniegts projekts par centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukciju Pils un Mehanizatoru ielas masīvā, lai saņemtu ES finansējumu rekonstrukcijas darbu veikšanai. Tuvākajā laikā jau būs zināmi izvērtēšanas rezultāti un piešķirtā finansējuma apjoms. Tiklīdz tas būs zināms, varēs uzsākt darbu ar bankām, lai saņemtu finansējumu ieplānoto darbu realizēšanai. Ja viss noritēs veiksmīgi, tad līdz jaunās apkures sezonas sākumam Pils un Mehanizatoru ielas masīva siltumapgādes sistēma varētu tikt rekonstruēta.


Jānis Vaivods,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciālists

Pēdējās izmaiņas: 25.08.2009.