Ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve noslēgsies septembrī

24.08.2009.


Jau vairāk kārt tika rakstīts par to, ka tiek plānots nodot ekspluatācijā dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas Preiļos, tomēr dažādu iemeslu dēļ šie darbi aizkavējās. Projekta noslēguma fāzē atklājās dažas nepilnības, kuras būvuzņēmējiem bija jānovērš pirms būves nodošanas. Šobrīd vēl būvuzņēmēji turpina nepilnību novēršana, bet izskatās, ka šī gada septembrī projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” līgumā “Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve Preiļos” plānotie darbi noslēgsies un valsts komisija varēs pieņemt jauno atdzelžošanas staciju.


Izbūvētās ūdens atdzelžošanas iekārtas pašlaik jau darbojas, un dzeramais ūdens Celtnieku ielas, Rēzeknes ielas un centra masīvu iedzīvotājiem tiek piegādāts no jaunās atdzelžošanas stacijas. Pašvaldībā ir arī saņemtas vairāku iedzīvotāju pozitīvas atsauksmes par ūdens kvalitāti un arī SIA „Preiļu saimnieks” speciālisti, kopš ūdens klientiem tiek piegādāts no jaunās atdzelžošanas stacijas, nav saņēmuši sūdzības par ūdens kvalitāti. Iepriekš šādu sūdzību bija diezgan daudz.


2007. gada 3. decembrī SIA „Preiļu saimnieks” noslēdza līgumu ar A/S „K&H” (līgums saskaņots ar Vides ministriju) par dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūvi Preiļos. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansiālo līdzdalību. Kopējā līguma summa ir 1 289 794 eiro ar PVN (66% Kohēzijas fonda līdzekļi, bet atlikušo summu sedz valsts un pasūtītājs- SIA „Preiļu saimnieks”).
 


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.