Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Preiļu pils konservācija”

18.08.2009.


1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301 Tālruņi +371-65322766, Fakss +371-653073232. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2009/06M


3.Iepirkuma priekšmets: „Preiļu pils konservācija


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 100005. Saņemto piedāvājumu skaits: 6


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena Ls (bez PVN )


SIA „Letiv būvniecība”
Reģ.Nr.41503038533


Liepu iela 1-65, Preiļi, LV-5301 Tālr.26337679 e-pasts: letiv@inbox.lv


Ls 4 090,54


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2009. gada 18. augusts


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2009. gada 18. augusts


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs


Tālrunis: 65307322

Pēdējās izmaiņas: 18.08.2009.