Latgales plānošanas reģiona pārstāvji iepazīsies ar norvēģu pieredzi

14.08.2009.

Latgales reģiona pašvaldību vadītāji, izglītības iestāžu, uzņēmējdarbības atbalsta institūciju un Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes (LPRAP) pārstāvji – pavisam 20 cilvēki, kas iesaistīti reģiona attīstības procesā, šī gada septembrī dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Trondelāgas reģionu Norvēģijā, informē LPR administrācijas vadītāja Iveta Maļina – Tabūne.


Norvēģijā Latgales plānošanas reģiona pārstāvju delegācija iepazīsies ar Trondelāgas reģiona sociālekonomiskajām attīstības īpatnībām, labas prakses piemēriem reģiona konkurētspējas veicināšanai, kā arī veidos kontaktus, lai attīstītu sadarbību starp Latgales un Norvēģijas reģionu publiskajiem sektoriem. Vizītes laikā notiks 2 semināri par reģionu prioritāšu noteikšanu, kurā piedalīsies gan Latgales plānošanas reģiona pārstāvji, gan norvēģu partneri, lai iztirzātu jautājumus par reģionālo plānošanu un ekonomiku, lauksaimniecību, ražošanu un inovācijām, kultūru un izglītību reģionālās attīstības griezumā un vienotos par sadarbības formām. 


“Jomas, kurās vēlamies pārņemt partneru zināšanas un pieredzi, ir: izglītība – augstākās izglītības programmu pilnveidošana; Trondelāgas reģiona labas prakses piemēri izglītības jomā, tai skaitā izglītības projektu ieviešanā; reģiona augstskolu sadarbības veicināšana un izglītības pieejamības decentralizācija; reģionālā attīstība – reģionālās konkurētspējas stiprināšana; pārmaiņu menedžments publiskajā sektorā un labas prakses piemēri; mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) – uzņēmējdarbības vide Trondelāgā; atbalsts MVU; MVU attīstības veicināšana; uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas; projekta partneru labas prakses piemēri (tikšanās un diskusijas ar vietējiem MVU pārstāvjiem, MVU atbalsta organizāciju pārstāvjiem),” skaidro LPRAP priekšsēdētājs Andris Vaivods.


Projekta mērķis ir uzlabot publiskā sektora pakalpojumu kvalitāti un labas pārvaldības principu ieviešanu, veicinot pieredzes, zināšanu un labas prakses apmaiņu starp Latgales reģionu Latvijā un Trondelāgas reģionu Norvēģijā.


Latgales un Trondelāgas pieredzes apmaiņa tiek organizēta Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Grantu shēmas “Īstermiņa ekspertu fonds” projekta „Latgales plānošanas reģiona pieredzes apmaiņas brauciens uz Trondelāgu Norvēģijā labas prakses apmaiņas veicināšanai starp reģioniem” ietvaros. Projekta iesniedzējs – Latgales plānošanas reģions, projekta partneris – ZiemeļTrondelāgas (Norvēģija) universitātes koledža.



Informāciju sagatavoja:
Harijs Vucins, kompānija „13.STĀVS”

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.