Katrs ar savu artavu – Aizkalnes pareizticīgo baznīcai

28.08.2009.

Jau 105 gadus Aizkalnē, ceļu krustcelēs, stāv pareizticīgo baznīca, kuras patvērumā smelties garīgo spēku un veldzēt dvēseli. Šī vasara aizkalniešiem bija īpaša, jo ikviens varēja ar savu artavu palīdzēt, lai pēc remontdarbiem iekštelpās baznīca savus ļaudis sagaidītu skaisti sakopta. Tāda iespēja tika dota, iedzīvotāju iniciatīvas grupām piedaloties projektu konkursā.


Šogad 28. augustā plkst. 9.00 Dievmātes godināšanas svētkos Aizkalnes pareizticīgo baznīcā notiks dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma par godu baznīcas 105.gadu jubilejai notiks garīgie dziedājumi.


Vēstures avotos minēts, ka pareizticīgo draudze Aizkalnē pastāv kopš 1901.gada. Jasmuižas, šobrīd Aizkalnes, pareizticīgo baznīca celta 1904.gadā ar šejienes muižnieka Grigorija Kuzņecova un viņa dēla Ņikitas gādību. Mainoties dažādām pastāvošajām iekārtām, draudzes locekļi nešaubīgi uzņēmušies atbildību par dievnama saglabāšanu.


Gadu gaitā dievnams ir kļuvis par vietējā kultūras mantojuma savdabīgu, neatkārtojamu sastāvdaļu. To ir nepieciešams saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm kā oriģinālu arhitektūras pieminekli Latvijas lauku vidē, kā garīgo mantojumu, kas svēts paaudžu paaudzēm.


2007. gadā ar SIA „Rēzeknes Nams” palīdzību tika veikta ēkas tehniskā apsekošana. Būvspeciālistu slēdziens bija – ēka ir avārijas stāvoklī: bojātas pārseguma sijas, lūgšanu zālē iespējams apmetuma nobrukums, cilvēku uzturēšanās telpās nebūtu ieteicama. Steidzīgi bija jāveic ēkas kapitālais remonts.


Tajā pašā gadā par draudzes saziedotajiem līdzekļiem jumts tika salabots problemātiskajās vietās, tāpat nomainīti bojātie pārseguma siju gali. Pakāpeniski tika daļēji atjaunoti griestu un arku dekoratīvie elementi. Aizsākto darbu apjoms bija plašs: vajadzēja atjaunot apmetumu uz palodzēm un sienām, aizdarīt plaisas, kas radušās virs logiem, nogruntēt un nokrāsot griestus, dekoratīvos elementus un logus, salabot bojātos logu rāmjus un iestiklot iztrūkstošās logu rūtis.


2009. gadā Aizkalnes pareizticīgo draudzes locekļu grupa izstrādāja projektu ar nosaukumu „Satiksimies lūgšanu zālē”. Projekta pieteikumu atbalstīja biedrība „Preiļu rajona partnerība” un KNHM ( Nīderlandes) fonds 500 eiro apmērā. Atbilstoši projekta nosacījumiem vietējie iedzīvotāji varēja līdzēt ar savu naudas artavu vai brīvprātīgo darbu.


Remontdarbi baznīcas lūgšanu zālē aizsākās jau jūnijā, tos iecerēts pabeigt augusta nogalē, līdz Dievmātes godināšanas svētkiem, kas pulcēs tuvākus un tālākus draudzes locekļus un atbalstītājus.

Z. Matvejeva

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.