Radošā darbnīca `Ziedi – saules bērni` Aizkalnē

11.08.2009.

11. augustā Aizkalnē interesenti pirmoreiz izmēģināja savus spēkus ziedu instalāciju un kompozīciju radošajā darbnīcā ,,Ziedi – saules bērni”. Pasākuma dalībnieki apguva mākslu izvietot kompozīcijas laukumos un, veidojot savus darbus, izzināja dabas pārsteidzošo daudzveidību, skaistumu, trauslumu un pielietošanas daudzveidību. Kompozīciju radītāji, gatavojoties darbnīcai, bija pārdomājuši no kādām dabas veltēm veidos savus darbus, kā to paveiks tehniski un kurā ciemata laukumā tos izvietos.


Ziedu instalāciju veidošana tika uzsākta jau rīta pusē, bet noslēdzas vēlā pēcpusdienā, jo šis darbs ir ilgs un darbietilpīgs. Dalībnieki iepriecināja gan sevi, gan citus Aizkalnes ciema iedzīvotājus. Viņu veidotie darbi palika kopējā ekspress – izstādē un būs apskatāmi vēl kādu laiku. Noslēgumā visi radošās darbnīcas dalībnieki saņēma uzslavas un tematiskas dāvaniņas.


Aizkalnes tautas nama vadītāja izsaka pateicību visiem radošās darbnīcas dalībniekiem – Skaidrītei Skudrai, Anitai Čodarei, Janīnai Bečai, Līgai Ciršai, Valdai un Vinetai Kažemākām, Zigrīdai Kažemākai, Rūdolfam Rutkovskim.


Ceram, ka kuplākā pulkā tiksimies arī nākošgad!


Aizkalnes TN vadītāja A. Kažemāka

Pēdējās izmaiņas: 11.08.2009.