Aizvadīti Jaunības svētki Pelēču pagasta jauniešiem

08.08.2009.

“Dažus akmentiņus no bērnības ceļa. Kad saulīte tikko ceļas.Un acīs Tev skatās tieši. Dažus akmentiņus delnā cieši.Un tad cauri gadiem smiedamies skriešus. Dienā skanot un mirdzot naktī.”/Anda Līce/

8. augustā Pelēču kultūras namā notika ikgadējie Jaunības svētki pagasta jauniešiem, kuriem šogad aprit 18 gadi. Tas ir laiks, kad jaunietis pārkāpj pilngadības slieksni. Šogad pagastā bija12 jaunieši, kas svinīgā pasākuma laikā māja atvadas savai bērnībai un pusaudžu gadiem. Šai pasākumā ar viņiem kopā bija draugi, radi un ģimenes locekļi. Kā jau katru gadu, arī šogad Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja pasniedza dāvanā grāmatas un ziedus. Siltā un patīkamā gaisotnē ,jaunieši dalījās savās bērnības atmiņās un pavēra mazu spraudziņu nākotnes plānu un sapņu pasaulē. Vakara turpinājumā bija balle, kas deva iespēju visiem lustīgi izdejoties.

Pelēču Kultūras nama vadītāja Maija Brice

 

Pēdējās izmaiņas: 08.08.2009.