No 3. augusta sāk pieņemt iesniegumus par pabalsta piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei skolēniem

03.08.2009.

Sākot ar šī gada 3.augusta Preiļu novada domes Sociālais dienests pieņems pašvaldības iedzīvotāju iesniegumus par pabalsta piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei skolēniem.


Tiesības saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei ir Preiļu novada ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss un nepilngadīgie bērni apmeklē kādu no vispārizglītojošām iestādēm Preiļu novadā, kā arī aizbildnībā nodotiem bērniem, ja par bērna ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Preiļu novada Bāriņtiesa. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs vienam bērnam ir 25ls gadā. Uz pabalstu ģimenes var pieteikties augusta un septembra mēnešos.


 

Pēdējās izmaiņas: 03.08.2009.