Informācija par Valsts policijas reģionālo pārvalžu struktūru no 1. septembra

01.09.2009.

Lai realizētu reģionālo reformu, Valsts policijā no 2009.gada 1.septembra uzsāk darbu  piecas reģionālās pārvaldes:
 – Rīgas reģiona pārvalde, ko veido no Rīgas reģiona pārvaldes, Ogres rajona policijas pārvaldes, Jūrmalas pilsētas policijas pārvaldes;
 – Vidzemes reģiona pārvalde, ko veido no Valmieras, Alūksnes, Gulbenes, Limbažu, Cēsu, Madonas un Valkas rajona policijas pārvaldēm;
 – Zemgales reģiona pārvalde, ko veido no Jelgavas pilsētas un rajona policijas pārvaldes, Aizkraukles, Jēkabpils, Dobeles, Bauskas un Tukuma rajona policijas pārvaldēm;
 – Kurzemes reģiona pārvalde, ko veido no Liepājas un Ventspils pilsētas un rajona policijas pārvaldēm, Kuldīgas, Saldus un Talsu rajona policijas pārvaldēm;
 – Latgales reģiona pārvalde, ko veido no Rēzeknes un Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldēm, Balvu, Ludzas, Krāslavas un Preiļu rajona policijas pārvaldēm.

Noteikti reģionālo pārvalžu centri:
 – Rīgas reģiona pārvaldes centrs – Rīga;
 – Vidzemes reģiona pārvaldes centrs – Valmiera;
 – Zemgales reģiona pārvaldes centrs – Jelgava;
 – Kurzemes reģiona pārvaldes centrs – Liepāja;
 – Latgales reģiona pārvaldes centrs – Daugavpils.


No 2009.gada 1.septembra tiks likvidēta Valsts policijas Dzelzceļa policijas pārvalde, kuras funkcijas tiks nodotas Valsts policijas reģionālajām pārvaldēm.


Valsts policijas reģionālo pārvalžu apkalpojamā teritorija
no 2009. gada 1.septembra

Reģiona pārvalde


Iecirknis


Apkalpojamā teritorija


Kurzemes


Liepājas policijas iecirknis


Liepāja


Aizputes novads


Durbes novads


Grobiņas novads


Nīcas novads


Pāvilostas novads


Priekules novads


Rucavas novads


Vaiņodes novads


Kuldīgas policijas iecirknis


Alsungas novads


Kuldīgas novads


Skrundas novads


Saldus policijas iecirknis


Brocēnu novads


Saldus novads


Talsu policijas iecirknis


Dundagas novads


Rojas novads


Talsu novads


Ventspils policijas iecirknis


Ventspils


Ventspils novads


Reģiona pārvalde


Iecirknis


Apkalpojamā teritorija


Latgales


Daugavpils policijas iecirknis


Daugavpils


Daugavpils novads


Ilūkstes novads


Rēzeknes policijas iecirknis


Rēzekne


Rēzeknes novads


Viļānu novads


Krāslavas policijas iecirknis


Dagdas novads


Krāslavas novads


Balvu policijas iecirknis


Balvu novads


Rugāju novads


Baltinavas novads


Viļakas novads


Ludzas policijas iecirknis


Ciblas novads


Kārsavas novads


Ludzas novads


Zilupes novads


Preiļu policijas iecirknis


Līvānu novads


Preiļu novads


Riebiņu novads


Vārkavas novads


Aglonas novadsReģiona pārvalde


Iecirknis


Apkalpojamā teritorija


Vidzemes


Valmieras policijas iecirknis


Valmiera


Valmieras novads


Beverīnas novads


Burtnieku novads


Mazsalacas novads


Naukšēnu novads


Rūjienas novads


Alūksnes policijas iecirknis


Alūksnes novads


Apes novads


Gulbenes policijas iecirknis


Gulbenes novads


Limbažu policijas iecirknis


Alojas novads


Limbažu novads


Salacgrīvas novads


Cēsu policijas iecirknis


Amatas novads


Cēsu novads


Jaunpiebalgas novads


Līgatnes novads


Pārgaujas novads


Priekuļu novads


Raunas novads


Vecpiebalgas novads


Madonas policijas iecirknis


Madonas novads


Cesvaines novads


Ērgļu novads


Lubānas novads


Varakļānu novads


Valkas policijas iecirknis


Smiltenes novads


Strenču novads


Valkas novads
Reģiona pārvalde


Iecirknis


Apkalpojamā teritorija


Zemgales


Jelgavas policijas iecirknis


Jelgava


Jelgavas novads


Ozolnieku novads


Aizkraukles policijas iecirknis

&lt

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.