Tiks slēgtas Preiļu Mūzikas un mākslas skolas filiāles Aglonas un Pelēču pagastos

12.08.2009.

Domes sēdē tika nolemts ar šā gada 1.septembri slēgt abas Preiļu Mūzikas un mākslas skolas filiāles – Aglonas pagastā un Pelēču pagastā. Lēmums par filiāļu slēgšanu pieņemts sakarā ar izglītības iestādes darba optimizāciju.


Skolas direktors Alberts Vucāns informēja, ka Pelēču pagasta filiālē mācījās divpasmit audzēkņi, bet Aglonā dažādu instrumentu spēli apguva astoņi skolēni. Sakarā ar to, ka vairāki pedagogi sakarā ar pensijas vecuma sasniegšanu no 1. septembra abās filiālēs nestrādās, abos pagastos dzīvojošiem skolēniem, kuri vēlas mācīties mūziku vai mākslas pamatus, tiks piedāvāta iespēja mācīties Mūzikas un mākslas skolā Preiļos. Skolas administrācija būs pretimnākoša, un stundu grafiku divas reizes nedēļā varēs sastādīt, lai nodarbības netraucētu mācību procesam pamatskolā.


Skolas direktors norādīja, ka piektdien, 14. augustā, Rīgā notiks mūzikas iestāžu darbinieku forums, kurā runās par nākotnes perspektīvām valstī mūzikas jomā. Diemžēl, situācija ir nopietna – ja nepietiks finansējuma mūzikas skolu finansēšanai, pēc noteikta laika sakarā ar profesionālu mūziķu trūkumu būs apdraudēta arī simfoniskā orķestra un līdz ar to arī Operas pastāvēšana.


 

Pēdējās izmaiņas: 12.08.2009.