Parakstīts līgums par atbalstu pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības sākšanai

07.08.2009.


Šodien, 7.augustā, valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” parakstīja līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (Hipotēku banka) par projekta „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” īstenošanu, piešķirot Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansējumu 14 315 238 latu apmērā.


Pieteikšanās atbalstam sāksies 21. augustā!


Aktivitātes „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” mērķis ir paaugstināt saimnieciskās darbības aktivitāti valstī (īpaši – teritorijās ārpus Rīgas), attīstot saimnieciskās darbības uzsācēju zināšanas un iemaņas saimnieciskajā darbībā, kā arī sniedzot nepieciešamo finansiālo atbalstu saimnieciskās darbības uzsākšanai.


Finansējums tiks sniegts saskaņā ar 2009.gada 31.marta Ministru Kabineta noteikumiem Nr.293 „Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti “Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai””. Aktivitāte tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda, valsts budžeta un Hipotēku bankas līdzekļiem. Kopējais projekta apjoms ir 23 milj. lati, tajā skaitā Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansējums – 14,3 milj. lati un Hipotēku bankas finansējums – 8,7 milj. lati.


Aktivitātes ietvaros saimnieciskās darbības uzsācēji varēs saņemt apgrozāmo līdzekļu un investīciju aizdevumu līdz 54 000 latu, grantu saimnieciskās darbības uzsākšanai līdz 3600 latiem (bet ne vairāk kā 35% no aizdevuma summas) un grantu aizdevumu dzēšanai līdz 2000 latiem (bet ne vairāk kā 20% no aizdevuma summas).


Kopējā aizdevuma summa vienam saimnieciskās darbības uzsācējam nedrīkst pārsniegt 54 000 latu, vienlaicīgi viņam ir jānodrošina līdzfinansējums sava biznesa plāna īstenošanai vismaz 10 % apmērā no biznesa plānā paredzētās projekta summas. Biznesa plānā paredzētā projekta apjoms nedrīkst pārsniegt 60 000 latu. Persona nevar saņemt grantu saimnieciskās darbības nodrošināšanai un grantu aizdevuma dzēšanai, ja tā saimniecisko darbību ir uzsākusi pirms vairāk nekā viena gada. Tāpat personas varēs saņemt bankas konsultācijas un apmācības par saimnieciskās darbības pamatiem un biznesa plāna sagatavošanu. Apmācības un bankas konsultācijas varēs saņemt gan pirms biznesa plāna sagatavošanas, gan arī biznesa plāna īstenošanas laikā.


Finansējumu šī aktivitātes ietvaros var saņemt persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu un neveic saimniecisko darbību vai saimniecisko darbību ir uzsākusi pēdējo triju gadu laikā. Šīs aktivitātes ietvaros atbalstu var saņemt viena biznesa plāna īstenošanai.


Sīkāka informācija par iespējām pieteikties atbalstam drīzumā būs pieejama Hipotēku bankas Atbalsta programmu pārvaldes mājas lapā www.altum.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.