Ar 1.augustu oriģinālliteratūrai un mācību literatūrai pazemināts PVN

01.08.2009.

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka ar 2009.gada 1.augustu stājās spēkā  grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”, saskaņā ar kuriem mācību literatūras un oriģinālliteratūras piegādēm tiek piemērota samazinātā pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) 10 procentu likme iepriekš noteiktās 21 procentu likmes vietā.


Par oriģinālliteratūras izdevumu uzskata literāru darbu: daiļliteratūru, bērniem domāto literatūru, zinātnisko un populārzinātnisko literatūru, uzziņu literatūru, reliģisko literatūru, memuārliteratūru. Turklāt samazināto PVN likmi turpmāk jāpiemēro arī oriģinālliteratūras tulkojumiem, tātad literārajiem darbiem jebkurā valodā.


Par oriģinālliteratūras izdevumiem nav uzskatāmi reklāmai veltīti izdevumi, kuros nav teksta ar literāra darba pazīmi, tai skaitā, kuros galvenokārt ir nošu raksts, kalendāri, mākslas reprodukciju un fotogrāfiju albumi, atlanti, kartes u.tml. Par oriģinālliteratūru neuzskata arī lietišķo literatūru, piemēram, likumu krājumus, instrukcijas, rekomendācijas u.tml.


Mācību literatūra ir paredzēta mācību vielas un zināšanu apguvei. Piemēram, ģeogrāfijas atlants 6.klasei ir uzskatāms par mācību literatūru un tai piemērojama samazinātā 10 procentu PVN likme.


Samazināto PVN likmi piemēro visa veida fiziskā formātā izdotu mācību literatūras izdevumu un oriģinālliteratūras izdevumiem, tostarp audiogrāmatām, kompaktdiskiem, kuriem piemīt oriģinālliteratūras darba pazīmes, un to lietotājam kļūst pieejams, izmantojot katram formātam atbilstošas lasāmierīces. Samazinātās PVN likmes piemērošana neattiecas uz elektroniski veiktu mācību un oriģinālliterūras piegādi. Tādējādi elektroniski veiktai mācību un oriģinālliteratūras izdevumu piegādei tiek piemērota PVN 21 procenta likme. Ar elektroniski veiktu iegādi ir jāsaprot literāru darbu iegādi, izmantojot Interneta vidi, lejupielādējot tos un darba materiālo formu iegūstot to pašrocīgi izdrukājot. Savukārt fiziskā formātā esošu mācību un oriģinālliteratūras izdevumu iegādei Internetā, piemēram, izmantojot Internetveikalu, ir piemērojama samazinātā PVN 10 procentu likme.


Ingrīda Geriņa
VID LRI Birojs

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.