Preiļu novada peldvietās ir atļauts peldēties

31.07.2009.

Peldvietu peldūdens kvalitātes paraugi tika ņemti 2009. gada 28. jūlijā.


Pēc mikrobioloģiskajiem un ķīmiskajiem rādītājiem Preiļupes, Limankas un Pelēču ezeru peldvietu peldūdens atbilst likumdošanas prasībām.


Balstoties uz augstāk minēto v/a „SVA” Latgales reģionālā filiāle paziņo, ka peldūdens sastāvs peldvietās neapdraud peldētāju veselību un ir atļauts peldēties dotajās peldvietās.

Pēdējās izmaiņas: 31.07.2009.