No 1. septembra Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra paredzētas strukturālas izmaiņas

01.09.2009.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kura pilda valsts funkcijas un nodrošina sociālās apdrošināšanas un valsts sociālos pabalstus iedzīvotājiem, ar šī gada 1. septembri paredzētas strukturālas izmaiņas. Līdzšinējo 32 rajonu teritoriālo nodaļu vietā tiks izveidotas 5 nodaļas un 9 reģionālās nodaļas.


Izmaiņas saistītas ar nepieciešamību samazināt Aģentūras administratīvās izmaksas un uzlabot iestādes pārvaldību, izlīdzinot teritoriālo nodaļu noslodzes vadoties no apkalpojamā kontingenta.


Reģionālo nodaļu funkcijas tāpat kā līdz šim būs:
• Informēt un konsultēt sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu jomā, pieņemot apmeklētājus klātienē klientu apkalpošanas punktos;
• Pieņemt klientu iesniegumus un piešķirt sociālās apdrošināšanas pakalpojumus un valsts sociālos pabalstus;
• Nodrošināt sabiedrības informēšanu un sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām savā apkalpošanas teritorijā.


Latgales reģionā tiks izveidotas Daugavpils un Rēzeknes reģionālā nodaļas. Balvu nodaļa tiks iekļauta Madonas reģionālās nodaļas sastāvā, saglabājot Balvu klientu apkalpošanas vietu.


Daugavpils reģionālajai nodaļai būs klientu apkalpošanas vietas:
Daugavpilī, Ģimnāzijas ielā 10, LV-5401
Krāslavā, Skolas ielā 7, LV-5601


Rēzeknes reģionālajai nodaļai būs klientu apkalpošanas vietas:
Rēzeknē, Viļānu ielā 8, LV-4601
Ludzā, Skolas ielā 31, LV-5701
Preiļos, A. Paulāna iela 3a, LV-5301


Vēršam uzmanību, ka Aģentūras realizētās strukturālās izmaiņas neatstās ietekmi uz klientu apkalpošanu, jo visas esošās klientu apkalpošanas vietas saglabāsies.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.