31. jūlijā apmeklētājiem svinīgi durvis vēra renovētā Preiļu novada Saunas pagasta Smelteru bibliotēka

31.07.2009.

Atjaunotās bibliotēkas telpas iesvētīja Pieniņu Jēzus Sirds Romas katoļu draudzes prāvests Aigars Bernāns. Svinīgajā pasākumā piedalījās Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Anspoks, domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs, domes deputāte, Salas pamatskolas direktore Valentīna Liniņa, ilggadējā Saunas pagasta pārvaldes vadītāja Emīlija Kokorīte un jaunievēlētais pārvaldes vadītājs Raimonds Rubins. Savu kolēģi sveica Preiļu novada galvenās bibliotēkas direktore Sigita Brice un metodiķe Velta Beča. Pasākumā piedalījās arī bijušās Anspoku bibliotēkas ilggadējā vadītāja Genovefa Anspoka, daudzi dažādu vecumu lasītāji un pagasta iedzīvotāji. Sirsnīgs muzikāls veltījums izskanēja no pagasta dziedošajiem jauniešiem – Māra un Edgara.

Finansējums 16 851 lata apmērā bibliotēkas renovācijai iegūts, pagasta padomei piedaloties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu konkursā «Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem» ar projektu «Saunas pagasta Smelteru bibliotēkas rekonstrukcija». Līdzfinansējumu 25% apmērā nodrošinājusi Saunas pagasta pašvaldība.

2008. gadā bibliotēkā bija 163 lasītāji, apmeklējumu skaits – 2387, bibliotēkas krājuma apjoms – 7 562 vienības.

Daudz atzinīgu vārdu pasākumā tika teikts par bibliotēkas saimnieci Annu Činguli, kura ir ieguvusi gan profesionālo filologa, gan speciālo bibliotekāro izglītību un šajā bibliotēkā strādā jau kopš 1976. gada. „Akurāta, saimnieciska, ja vajag, prot iztikt ar mazumiņu un izvērtē, kas visvairāk bibliotēkai nepieciešams,” tā Annu raksturoja Emīlija Kokorīte. Pati Anna uzskata, ka tagad bibliotēka Smelteru pusē ir tā iestāde, kur var saņemt un nodot informāciju, tāpēc iedzīvotāji regulāri izmanto internetu. Tiem apmeklētājiem, kuri datoru nav izmantojuši, tuvākajā laikā būtu nepieciešami datorlietotāju kursi.

Bibliotēkai ir pasūtīti jauni krājuma un izstāžu plaukti, iegādāti 7 datori. Bbliotēka kļūst moderna, drīz grāmatām būs uzlikti svītrkodi, lai varētu to reģistrāciju veikt elektroniski, bet pavasarī vietējo ‘gaismas pili’ gaida akreditācija.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 31.07.2009.