Par Naturalizācijas pārvaldes Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes filiāles turpmāko darbību

30.07.2009.

Veicot valsts pārvaldes iestādes optimizāciju, Naturalizācijas pārvalde no 2009. gada 1. jūnija ir izdarījusi izmaiņas pārvaldes struktūrā. Ir likvidētas Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils un Madonas filiāles.


Latgales reģionālās nodaļas centrālais birojs joprojām atrodas Daugavpilī, un nodaļai ir  filiāle Rēzeknē. Darbinieku skaits ir samazināts no 12 līdz 7, funkcijas ir palikušas iepriekšējās –  risināt Daugavpils, Rēzeknes, kā arī 32  novadu iedzīvotāju Latvijas pilsonības iegūšanas un zaudēšanas jautājumus.


No 28. jūlija Naturalizācijas pārvaldes Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes filiāle  dokumentus pieņem un apmeklētājus neatkarīgi no dzīvesvietas deklarācijas vietas pilsonības jautājumos konsultē  jaunās telpās – Rēzeknē, Baznīcas ielā 19, 3.stāvā, tālrunis 646-22020, mobilais tālrunis 26524122.


Rita Zommere,
Naturalizācijas pārvaldes
Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes filiāles
vecākā referente

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.