Strīdu risināšana

04.08.2009.

Andris veikalā iegādājās jaunu ledusskapi, bet jau pēc mēneša tas salūza. Andris vērsās ar savu problēmu pie pārdevēja, bet nekādu rezultātu. Ko Andrim tālāk darīt?


Kā rīkoties, ja precei vai pakalpojumam ir trūkumi?


Tev ir tiesības vērsties pie pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja ar pretenziju. Ja vienošanos nav iespējams panākt, ieteicams pretenziju noformulēt rakstveidā, uzrakstot prasījuma pieteikumu.


Kas ir prasījuma pieteikums?


Tas ir rakstveidā noformēts iesniegums par preces vai pakalpojuma trūkumiem. To var noformēt brīvā formā vai aizpildīt pieteikuma veidlapu. Prasījuma pieteikuma veidlapas paraugam un tās aizpildīšanas noteikumiem ir jābūt brīvi pieejamiem katrā tirdzniecības vietā. Pieteikuma veidlapa ir pieejama arī Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā: www.ptac.gov.lv.


Kāda informācija jāiekļauj prasījuma pieteikumā?


• Pārdevēja/pakalpojuma sniedzēja nosaukums
• Tavs vārds, uzvārds un kontaktinformācija
• Preces vai pakalpojuma iegādes laiks, daudzums, identifikācijas pazīmes un tā trūkumi (defekti)
• Tava izvirzītā prasība (piemēram, preces remonts)
• Informācija – vai prasības atteikuma gadījumā vēlies pieteikt ekspertīzi pats
• Pieteikuma sastādīšanas laiks un paraksts


Prasījuma pieteikumam obligāti jāpievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopija (piemēram, kases čeka, kvīts vai līguma kopija).
 
Kā un kam jāiesniedz prasījuma pieteikums?


Prasījuma pieteikumu var iesniegt pārdevējam personiski vai nosūtīt pa pastu. Prasījuma pieteikumu iesniedzot personiski, tas jānoformē divos eksemplāros, lai uz Tava eksemplāra veikala pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs varētu uzrakstīt „saņemts”, norādot savu amatu, vārdu, uzvārdu, datumu, un parakstītos. Šī kopija Tev jāsaglabā kā apliecinājums tam, ka esi iesniedzis tirgotājam sūdzību.


Kas notiek pēc prasījuma pieteikuma iesniegšanas?


Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs novērtē preces vai pakalpojuma trūkumus un 10 dienu laikā no tā saņemšanas dienas  informē Tevi par gatavību izpildīt pieteikumā izvirzīto prasību. Atteikuma gadījumā tirgotājam jānorāda pamatojums. Tev ir iespēja jebkurā laikā vienoties ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju par alternatīvu Tavas prasības izpildes veidu.Kā rīkoties, ja mana prasība ir noraidīta?


Pēc atteikuma saņemšanas Tev ir tiesības pašam pieteikt preces vai pakalpojuma ekspertīzi.


Kas maksā par ekspertīzi?


Ekspertīzes izmaksas sedz tās pieteicējs. Ja ekspertīzē tiek noskaidrots, ka preces vai pakalpojuma trūkumi radušies pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ, tam 7 dienu laikā ir pienākums atlīdzināt Tev izdevumus par ekspertīzi.


Kur varu vērsties pēc palīdzības?


Palīdzību prasījuma pieteikuma noformēšanā un eksperta iesaistīšanā Tu vari saņemt, zvanot uz Patērētāju tiesību aizsardzības centra tālruni 65452554.


Atceries!


• Iepērkoties vienmēr saglabā pirkumu apliecinošu dokumentu – kases čeku, kvīti vai darījuma līgumu!
• Tirgotājam jāsniedz atbilde uz Tavu sūdzību 10 dienu laikā
• Ja ekspertīzē noskaidrojas, ka prece vai pakalpojums neatbilst līgumam,   pārdevējam ir pienākums atlīdzināt Tev izdevumus par ekspertīziŠis materiāls sniedz īsu pārskatu par Tavām tiesībām. Plašāka informācija ir pieejama Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (www.ptac.gov.lv) un Eiropas Patērētāju informēšanas centrā (www.ecclatvia.lv).


Uzzini vairāk par savām patērētāja tiesībām Eiropas Savienībā:
 
www.pateretajiem.lv

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.